Trener

Łukasz Gałuszka

Łukasz Gałuszka

Tester, kierownik testów i trener z zakresu testowania.

Swoją karierę zaczynał w 2004 r od testowania telefonów komórkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz medycznej. Testował elementy sieci telekomunikacyjnej, telefony komórkowe, hurtownie danych w Oracle oraz procesowanie dużych ilości danych w MS Azure. Kładzie nacisk na automatyzację testów i procesu wytwarzania oprogramowania.

Posiada doświadczenie w wytwarzaniu oraz utrzymywaniu oprogramowania. Wieloletni  SCRUM Master, chociaż wie także, co to Waterfall.

Od 2013 roku członek komisji sędziowskiej "Mistrzostw testowania oprogramowania TestingCup".
Aktywny trener z zakresu testowania. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą. Podczas szkoleń dba o dobrą atmosferę i pełne zrozumienie tematu.

Posiadane certyfikaty:

  • ISTQB® Poziom Podstawowy
  • ISTQB®  Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów  - Test Manager
  • ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
  • Certyfikowany Scrum Master PSM-1

Posiadane akredytacje: 

  • Akredytowany Trener - ISTQB® Poziom Podstawowy
  • Akredytowany Trener - ISTQB® Tester Zwinny

 

Prowadzone szkolenia

Pozostali trenerzy