Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
ISTQB® Poziom Podstawowy 4.0 Foundation Level 4.0

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
angielski, polski
angielski, polski

Cel nauczania

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB® Certified Tester Foundation Level 4.0, stanowiącego wstępny poziom certyfikacji i uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w międzynarodowym środowisku IT certyfikatu, potwierdzającego wiedzę teoretyczną uczestnika.
Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają wiodące pojęcia związane z testowaniem oprogramowania oraz zrozumieją rolę, jaką testowanie odgrywa w procesie wytwarzania oprogramowania.
 

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Uczestnik szkolenia zna :

 •     Podstawowe pojęcia i terminologię związaną z testowaniem oprogramowania
 •     Różne typy testowania oprogramowania
 •     Proces testowania oprogramowania
 •     Standardy testowania oprogramowania (np. ISTQB®)
 •     Narzędzia i techniki testowania oprogramowania

Uczestnik szkolenia posiada podstawową wiedzę na temat:

 •     Analizy specyfikacji wymagań
 •     Projektowania scenariuszy testowych
 •     Doboru i wykonywania testów
 •     Analizy wyników testów
 •     Komunikacji z interesariuszami projektu

Uczestnik szkolenia potrafi:

 •    Stosować podstawowe techniki testowania oprogramowania
 •    Projektować i wykonywać proste scenariusze testowe
 •    Analizować wyniki testów i zgłaszać defekty
 •    Korzystać z podstawowych narzędzi testowych
 •    Współpracować z zespołem projektowym w zakresie testowania oprogramowania

Uczestnik szkolenia prezentuje:

 •    Etyczne podejście do testowania oprogramowania
 •    Zaangażowanie w jakość oprogramowania
 •    Ciągłą chęć rozwoju zawodowego
 •    Odpowiedzialność i uczciwość
 •    Otwartość na nowe idee i wyzwania
   

istqb-badge-2.jpg

Zakres tematyczny

 1. Podstawy testowania
  • Co to jest testowanie?
   • Cele testów
   • Testowanie a debugowanie
  • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
   • Znaczenie testowania dla powodzenia projektu
   • Testowanie a zapewnienie jakości
   • Pomyłki, defekty, awarie i podstawowe przyczyny
  • Zasady testowania
  • Czynności testowe, testalia i role związane z testami
   • Czynności i zadania testowe
   • Proces testowy w kontekście
   • Testalia
   • Śledzenie powiązań między podstawą testów a testaliami
   • Role w procesie testowania
  • Niezbędne umiejętności i dobre praktyki w dziedzinie testowania
   • Ogólne umiejętności wymagane w związku z testowaniem
   • Podejście "cały zespół"
   • Niezależność testowania
     
 2. Testowanie w cyklu wytwarzania oprogramowania
  • Testowanie w kontekście modelu cyklu wytwarzania oprogramowania
   • Wpływ cyklu wytwarzania oprogramowania na testowanie
   • Model cyklu wytwarzania oprogramowania, a dobre praktyki testowania
   • Testowanie jako czynnik określający sposób wytwarzania oprogramowania
   • Metodyka DevOps a testowanie
   • Przesunięcie w lewo (ang. shift left approach)
   • Retrospektywy i doskonalenie procesów
  • Poziomy testów i typy testów
   • Poziomy testów
   • Typy testów
   • Testowanie potwierdzające i testowanie regresji
  • Testowanie pielęgnacyjne
    
 3. Testowanie statyczne
  • Podstawy testowania statycznego
   • Produkty pracy badane metodą testowania statycznego
   • Korzyści wynikające z testowania statycznego
   • Różnie między testowaniem statycznym a dynamicznym
  • Informacje zwrotne i proces przeglądu
   • Korzyści wynikające z wczesnego i częstego otrzymywania informacji zwrotnych od interesariuszy
   • Czynności wykonywane w procesie przeglądu
   • Role i obowiązki w przeglądach
   • Typy przeglądów
   • Czynniki powodzenia związane z przeglądami
     
 4. Analiza i projektowanie testów
  • Ogólna charakterystyka technik testowania
  • Czarnoskrzynkowe techniki testowania
   • Podział na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych
   • Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną
   • Testowanie przejść pomiędzy stanami
  • Białoskrzynkowe techniki testowania
   • Testowanie instrukcji i pokrycie instrukcji kodu
   • Testowanie gałęzi i pokrycie gałęzi
   • Korzyści wynikające z testowania białoskrzynkowego 
  • Techniki testowania oparte na doświadczeniu
   • Zgadywanie błędów
   • Testowanie eksploracyjne
   • Testowanie w oparciu o listę kontrolną
  • Podejścia do testowania oparte na współpracy
   • Wspólne pisanie historyjek użytkownika
   • Kryteria akceptacji
   • Wytwarzanie sterowane testami akceptacyjnymi (ATDD)
     
 5. Zarządzanie czynnościami testowymi
  • Planowanie testów
   • Cel i treść planu testów
   • Wkład testera w planowanie iteracji i wydań
   • Kryteria wejścia i kryteria wyjścia
   • techniki szacowania
   • Ustalanie priorytetów przypadków testowych
   • Piramida testów
   • Kwadranty testowe
  • Zarządzanie ryzykiem
   • Definicja i atrybuty ryzyka
   • Ryzyka projektowe i produktowe
   • Analiza ryzyka produktowego
   • Kontrola ryzyka produktowego
  • Monitorowanie testów, nadzór nad testami i ukończenie testów
   • Metryki stosowane w testowaniu
   • Cel, treść i odbiorcy raportów z testów
   • Przekazywanie informacji o statusie testowania
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Zarządzanie defektami
    
 6. Narzędzia testowe
  • Narzędzia wspomagające testowanie
  • Korzyści i ryzyka związane z automatyzacją testów

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces testowania i tworzenia oprogramowania – testerów, analityków testów, inżynierów testów, konsultantów, ale także programistów. Ponadto będzie odpowiednie także dla grup zarządzających – kierowników projektów, menedżerów, analityków biznesowych czy dyrektorów pionu IT.

Doświadczenie w testowaniu oprogramowania jest przydatne, jednak nie jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Jak się przygotować

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB® rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB® Poziom Podstawowy 4.0 (Foundation Level 4.0)", otrzymasz komplet materiałów:

 

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

 

Korzyści

Dla Uczestnika

 • usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, pozwalające na przystąpienie do certyfikacji ISTQB®  na poziomie podstawowym
 • zrozumienie procesu testowania i czynników wpływających na priorytety w testowaniu
 • umiejętność tworzenia jasnych i zrozumiałych raportów z prowadzonych testów
 • umiejętność rozpoznawania zagrożeń i korzyści wynikających z automatyzacji testów
 • zrozumienie ryzyka i jego wpływu na testowanie
 • rozwinięcie umiejętności testowania, mające bezpośrednie przełożenie na rozwój kariery zawodowejprzygotowanie do certyfikacji.

Dla Organizacji

 • wzmocnienie kompetencji członków zespołu i zwiększenie efektywności ich pracy
 • poprawa jakości oprogramowania mająca wpływ na zwiększenie satysfakcji klientów z oferowanego produktu
 • zwiększenie konkurencyjności – zaangażowanie certyfikowanych testerów do zespołu przekłada się na jakość świadczonych usług i możliwość udziału w projektach, w których niezbędnych wymogiem jest certyfikacja

 

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png