Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
ISTQB® Tester Zwinny Agile Tester

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy kluczowej do nabycia umiejętności testowania zwinnego. Uczestnicy poznają wartości i zasady leżące u podstaw projektów Agile oraz zrozumieją rolę testera jako integralnej części zespołu, obok  programistów i przedstawicieli biznesu. 
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Agile Tester. 

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw: 

Uczestnik:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady, terminologię i koncepcje zwinnych metodyk
 • Rozumie rolę testera w zwinnych zespołach oraz różnice między rolą testera w zwinnych a tradycyjnych projektach
 • Zna zwinne procesy i cykle życia oprogramowania
 • Rozumie techniki i praktyki testowania stosowane w zwinnych projektach
 • Rozumie znaczenie jakości i strategii testowania w zwinnych projektach

 Uczestnik potrafi:

 • Efektywnie współpracować z członkami zwinnego zespołu, w tym deweloperami, product ownerami i scrum masterami, w celu zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania
 • Planować i przeprowadzać testy w krótkich cyklach iteracyjnych, dostosowując się do szybko zmieniających się wymagań
 • Tworzyć i priorytetyzować przypadki testowe na podstawie historii użytkownika i kryteriów akceptacyjnych
 • Wykorzystywać techniki automatyzacji testów w celu przyspieszenia testowania regresyjnego i poprawy efektywności
 • Analizować i raportować wyniki testów w sposób, który dostarcza wartościowych informacji dla zespołu i interesariuszy
 • Identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z jakością oprogramowania w zwinnych projektach

Uczestnik wykazuje:

 • Postawę proaktywności i inicjatywy, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach zespołu
 • Działania wspierające kulturę współpracy i komunikacji w zespole, promując transparentność i wspólne dążenie do celów projektowych
 • Działanie zwinne i elastyczne, gotowość dostosowania się do zmieniających się wymagań i priorytetów projektowych
 • Etyczne i profesjonalne podejście do testowania, przestrzegając najlepszych praktyk i standardów branżowych

 

ISTQB® Accredited Training Provider
ISTQB® Accredited Training Material

Zakres tematyczny

 • Zwinne wytwarzanie oprogramowania
  • Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
  • Aspekty podejść zwinnych.
 • Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym
  • Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem do testowania
  • Status testowania w projektach zwinnych
  • Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym.
 • Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym
  • Metody testowania zwinnego
  • Ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie nakładu pracy
  • Techniki w projektach zwinnych
  • Narzędzia w projektach zwinnych.

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doświadczeniem w testowaniu pracujących w środowiskach Agile.
Do podejścia do egzaminu ISTQB® Foundation Level Agile Tester wymagana jest wcześniejsza certyfikacja na poziomie podstawowym.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • prezentację szkoleniową
 • materiały w formie elektronicznej,
 • egzamin próbny ISTQB® w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo).

Korzyści

Dla uczestnika

•   nabycie umiejętności współpracy w interdyscyplinarnym zespole Agile, z użyciem znajomości zasad i podstawowych praktyk tworzenia oprogramowania Agile 
•    nabycie umiejętności dostosowania doświadczenia i wiedzy w zakresie testowania do wartości i zasad Agile
•    nabycie umiejętności wspierania zespołu Agile w planowaniu działań związanych z testami
•    nabycie umiejętności zastosowania odpowiednich metod i technik testowania w projekcie Agile
•    nabycie umiejętności wspierania zespołu w działaniach związanych z automatyzacją testów
•    nabycie umiejętności komunikacji z interesariuszami  biznesowymi i pomoc w definiowaniu zrozumiałych i możliwych do przetestowania historii użytkowników, scenariuszy, wymagań i kryteriów akceptacji.

Dla organizacji

•    tworzenie wyższej jakości oprogramowania poprzez wczesne wykrywanie błędów, zapobieganie ich powstawaniu oraz usprawnienie procesu wytwarzania oprogramowania
•    zwiększenie produktywności zespołu developerskiego dzięki automatyzacji testów, usprawnionej komunikacji oraz szybszemu dostarczaniu oprogramowania
•    lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki wczesnemu identyfikowaniu zagrożeń, szybszemu reagowaniu na problemy i zapobieganiu opóźnieniom i przekroczeniom kosztów
•    zwiększenie satysfakcji klienta poprzez dostarczanie oprogramowania o wyższej jakości, szybsze reagowanie na potrzeby klienta i lepszą komunikację z klientem

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png