Praktyka testowania

Praktyka testowania dla początkujących testerów

90 dni
polski
polski

Cel nauczania

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, których celem jest  nastawienie na praktykę testowania i skupienie się na najbardziej przydatnych aspektach codziennej pracy testera.

Przeznaczone dla osób znających już teorię zawartą w sylabusie ISTQB® Poziomu Podstawowego bądź w książce „Zawód tester”. Udział w kursie pozwoli na sprawdzenie swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

Ćwiczenia praktyczne wykonywane są w formie on-line, co pozwala szkolić się w elastycznej, dostosowanej do własnych potrzeb formie. Uczestnik sam wybiera dni i godziny, w których będzie realizował lekcje.

Na pojedynczą lekcję składają się:

 • charakterystyka danej praktyki testowania, dostępna w formie dokumentu bądź prezentacji,
 • rekomendowane źródła wiedzy opisujące poszczególne teorie praktyki testowania,
 • zadanie do wykonania.

Po zakończeniu lekcji wykonane zadanie należy wysłać do trenera, czuwającego nad całością warsztatów. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zadawania pytań trenerowi w formie e-maila lub rozmowy przez komunikator.

Udział w naszych zajęciach warsztatowych pozwala spróbować na żywo wszystkiego, co przydatne w codziennej pracy testera.

Cały kurs trwa 90 dni i składa się z 30 obowiązkowych lekcji. W wyniku pytań i uwag uczestników kursu materiał może być na bieżąco modyfikowany. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat wykonania praktyki testowania, pod warunkiem wykonania każdej z lekcji.

Istnieje też możliwość ukończenia kursu przed upływem przewidywanego czasu, w zależności od intensywności uczestnictwa w warsztatach.

W ramach szkolenia poznasz praktykę testowania od podstaw oraz przygotujesz  się do praktycznego certyfikatu testerskiego – MITC Software Testing Level 01 (egzamin jest usługą dodatkowo płatną). W agendzie szkolenia zawarliśmy najważniejsze elementy wymagane podczas podejścia do egzaminu. 

 

Zakres tematyczny

 • Co testować – oprogramowanie do testowania. Jak praktykowanie testowania nakierować na dalszy rozwój w zawodzie.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji o testowanym oprogramowaniu, czyli o najważniejszej umiejętności testera oprogramowania.
 • Analiza ryzyka dla jakości aplikacji jako metody wyszukiwania najważniejszych defektów możliwie najwcześniej.
 • Znajdowanie defektów i ich raportowanie, czyli o efektywności pracy i umiejętnym komunikowaniu się z innymi członkami zespołów.
 • Znajdowanie defektów funkcjonalnych. Analiza poprawności działania funkcji i wynajdywanie nieprawidłowości.
 • Znajdowanie defektów wydajności. Jak podczas zwykłych testów funkcjonalnych wynajdywać i raportować symptomy potencjalnych problemów z szybkością działania oprogramowania.
 • Znajdowanie defektów użyteczności, czyli o wszystkich problemach, które mogą mieć użytkownicy w posługiwaniu się oprogramowaniem.
 • Znajdowanie defektów bezpieczeństwa. Jak przenikają się funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz krytyczności luk w oprogramowaniu.
 • Znajdowanie defektów kompatybilności, czyli jak separować defekty związane z konfiguracją środowiska testowego.
 • Znajdowanie ważnych defektów. Jak skoncentrować wysiłek i na początku zaraportować defekty krytyczne.
 • Błędy popełniane przez testerów. Jakie są typowe błędy testerów oprogramowania i jak ich unikać.
 • Obrona defektów i testerskie stany defektów. O pracy w narzędziu zarządzania defektami oraz o efektywnej komunikacji z programistami.
 • Potwierdzanie jakości, czyli jak mówić o dobrej jakości, zamiast koncentrować się jedynie na defektach (złej jakości).
 • Planowanie testów w małej skali, czyli jak tester oprogramowania każdego dnia definiuje cele i tworzy swój plan pracy.
 • Konstruowanie i weryfikacja środowiska testowego. Jak błędy środowiska mogą wpływać na poprawność działania oprogramowania i co może pójść nie tak, gdy twoje środowisko zawodzi.
 • Projektowanie testu, czyli o zapisanym weryfikatorze jakości oprogramowania.
 • Techniki testowe dla danych: klasy równoważności, analiza wartości brzegowych, techniki kombinatoryjne i analiza dziedzinowa. Praktyczne zastosowanie technik do tworzenia, odczytania, aktualizowania i usuwania danych.
 • Techniki dla logiki aplikacji: przepływ sterowania, przypadki użycia, analiza przyczyny i skutków. Praktyczne zastosowanie technik służących analizie poprawności procesów i przepływów w aplikacji.
 • Projektowanie idei testowej na potrzeby testów eksploracyjnych, czyli próbowanie mniej sformalizowanych metod testowania.
 • Projektowanie idei testowych do uzyskania pokrycia wymagań / funkcji itd. Jak tworzyć małe testy do dużych projektów.
 • Wykonanie i raportowanie testów eksploracyjnych, czyli o weryfikacji oprogramowania lżejszymi metodami testowania.
 • Projektowanie przypadku testowego, czyli formalne testowanie w oparciu o specyfikację testów.
 • Projektowanie przypadków testowych do pokrycia wymagań / funkcji itd. Przypadek testowy jako potwierdzenie (nie)działania oprogramowania.
 • Wykonanie i raportowanie przypadków testowych, czyli tworzenie raportów z wykonania i analizowanie jakości, bazując na specyfikacji testowej.
 • Projektowanie scenariuszy testowych. Jak przypadki testowe łączą się w logiczną całość i jaką to ma wartość dla optymalizacji pracy.
 • Wykonanie retestu, czyli jak efektywnie zweryfikować, czy defekt został naprawiony.
 • Wykonanie testu regresywnego, czyli jak sprawdzić, czy przy okazji poprawki nie pojawiły się niepożądane efekty uboczne.
 • Ocena jakości oprogramowania. Jak określić, czy oprogramowanie jest dobrej czy też złej jakości.
 • Raportowanie jakości oprogramowania, czyli przygotowanie jednoznacznego i poprawnego raportu opisującego zakres wykonanej pracy i swoją ocenę dla tej pracy.
 • Zakończenie testów, czyli zdefiniowanie czy skończyłem już swoją pracę.

W każdej z lekcji, jeśli istnieje taka potrzeba, omówione zostaną narzędzia wspierające pracę testera.

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Warsztat rekomendowany jest dla osób bez doświadczenia w zakresie testowania, jak również wszystkich uczestników szkoleń „Zawód Tester” i osób znających teorię syllabusa ISTQB® Poziom Podstawowy.

Rekomendujemy zapoznanie się z teorią testowania, ale nie jest to niezbędne, ponieważ lekcje będą odsyłały do teoretycznych podstaw.

Jak się przygotować?

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie opiera się w całości na praktyce testowania, wykorzystując do tego prawdziwe oraz szkoleniowe narzędzia i aplikacje. Jest to interakcja uczestnik – trener, dzięki której kursant będzie mógł na bieżąco śledzić swoje postępy, jak i weryfikować poprawność wykonywanych zadań.

Materiały edukacyjne

Komplet opracowanych lekcji w formie dokumentów opisujących zadanie do wykonania, który udostępniony będzie na platformie EDU, dostępny tutaj.

Korzyści

 •  Ukończenie szkolenia gwarantuje Ci pełną gotowość do wykonywania pracy w testowaniu oprogramowania.
 • Nabędziesz umiejętności w zakresie prowadzenia testów aplikacji, tworzenia testów, raportowania defektów i wiele więcej.
 • Będziesz gotów, aby zdać egzamin praktyczny dla testerów oprogramowania MITC Software Testing Level 01.

Trenerzy