Dobre praktyki testowania

Dobry Menedżer Testów - Laboratorium

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie, jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa odpowiedzialność za sukces grupy. Dobry Kierownik Testów zarządza jakością i testowaniem w organizacji. Używa do tego najefektywniejszych technik i narzędzi. Lider wie również, jak motywować zespół, jak planować pracę i jak optymalnie przydzielać zadania. 

Szkolenie to jest alternatywą dla opierających się na teorii kursów certyfikowanych ISTQB®, a jego celem jest w sposób warsztatowy przygotować uczestników do roli dobrego kierownika testów.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy szukają rozwiązania dla przygotowanych przez nas przypadków, tworzą plan testów, monitorują proces testowania, analizują raporty i wyniki.

Zakres tematyczny

 • Organizowanie testowania
  • Testowanie a zapewnienie jakości
  • Wartość biznesowa testowania
  • Psychologia testowania oprogramowania
  • Testowanie w perspektywie członków zespołów projektowych
  • Niezależność testowania
  • Metody pozyskiwania testowania
  • Rekrutacja testerów
 • Modele tworzenia oprogramowania dla zaawansowanych
  • Wodospad
  • Model V
  • Model W
  • Testowanie iteracyjne
  • Agile
 • Proces testowy
  • Przykłady procesów testowych
  • Proces testowy ISO/IEC 29119
  • Projektowanie procesu testowego
  • TPI i TMMI
 • Zarządzanie testami w różnych warunkach
  • Wielkość organizacji
  • Poziomy testów
  • Typy testów
  • Testy eksploracyjne
 • Planowanie testów
  • Budowanie planów
  • Plan jako narzędzie zarządzania
  • Strategia testowania
  • Środowisko testowe
  • Ryzyko
  • Estymacje
 • Kontrola, raporty z testów
 • Narzędzia wspierające testowanie

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla testerów z krótkim stażem zawodowym, jak i dla osób zaawansowanych, przygotowujących się do roli liderskiej. 

Dla osób początkujących rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” bądź „ISTQB® Poziom Podstawowy”  lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Jak się przygotować?

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Menedżer Testów - Laboratorium”, otrzymasz  komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, materiały wspólnie wypracowane przez uczestników kursu oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Szkolenie przygotuje Cię do pracy na stanowisku zarządzającego testami.
 • Będziesz gotowy do podjęcia samodzielnych zadań menedżera, kierownika czy też lidera testów.
 • Posiądziesz umiejętność zbierania wymagań, planowania testów, zarządzania pracą swoją i innych członków zespołu.
 • Nauczysz się, jak przygotować dobry plan i raport z testów.
 • Poznasz psychologię zespołów testerskich i ich współpracę z programistami.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego