Dobre praktyki testowania

Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Przypadek testowy jest najważniejszą formalną częścią testowania oprogramowania.

Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów oraz pokazuje na praktycznych przykładach, jak pisać dobre testy. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy analizują, sprawdzają i tworzą przypadki testowe. W tym celu zapewniamy odpowiednią infrastrukturę i odpowiednie materiały dla każdego z uczestników.

Szkolenie może zostać dopasowane do grupy zamkniętej, pracującej w danym środowisku projektowym, a przykłady zostaną wówczas zrealizowane na żywym projekcie. Dzięki temu, oprócz edukacji pracowników, wynikiem szkolenia może być gotowa specyfikacja.

Zakres tematyczny

 • Czym jest przypadek/scenariusz testowy?
  • Struktura przypadku testowego
  • Struktura scenariusza testowego
  • Struktura zestawu testów
  • Dane testowe
  • Dyskusja
 • Dostosowanie specyfikacji testowej do projektu
  • Analiza wymagań i dokumentacji oprogramowania
  • Analiza oprogramowania
  • Dobór strategii testów
  • Dobór notacji testów
  • Format testów eksploracyjnych
  • Lista kontrolna
  • Nisko-/wysokopoziomowe przypadki
  • Scenariusze testowe
  • Dobór narzędzia do przechowywania przypadków testowych
  • Dyskusja / ćwiczenia
 • Tworzenie specyfikacji testowej dla (wzorcowego) projektu
  • Testy sprawdzające elementy aplikacji
  • Testy sprawdzające formularze
  • Testy sprawdzające funkcje
  • Testy sprawdzające logikę lub proces
  • Ćwiczenia

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB® Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Warsztat, który nie tylko zademonstruje relacje między różnymi typami testów, technikami i metodą notacji testów, ale również pokaże, jak stworzyć gotową specyfikację testów. Z tego powodu teorię ograniczamy do minimum, a bardzo silnie stawiamy na projektowanie testów w zależności od kontekstu projektu czy organizacji.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Przypadek Testowy”, otrzymasz  komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, opisujących zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie dostarczy gotowe do użycia narzędzie, którego przekształcenie w specyfikację testów w Twojej organizacji powinno być już jedynie formalnością. Będziesz znał techniki, metody i notacje niezbędne do tworzenia dobrych testów.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego