Dobre praktyki testowania

Dobry Tester - Laboratorium

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Testerem może być każdy, ale dobrym testerem – jedynie osoba dobrze wyszkolona. To szkolenie rozwinie Wasze umiejętności testowania i pokaże na praktycznych przykładach, jak dobrze testować oprogramowanie. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy wykonują ćwiczenia.

Zakres tematyczny

 • Testowanie oprogramowania dla zaawansowanych
  • Wartość biznesowa testowania
  • Procesy testowe w różnych standardach
  • Dyskusja
 • Testowanie w metodach
  • Testowanie bez modelu wytwarzania (nieformalne)
  • Testowanie w formalnych modelach wytwarzania
  • Praca w projektach na praktycznych przykładach
  • Dyskusja
 • Typy testów
  • Regresja i retesty dla zaawansowanych
  • Testy niefunkcjonalne
  • Bezpieczeństwo
  • Wydajność (JMeter)
  • Użyteczność
  • Utrzymanie
  • Przeglądy
  • Ćwiczenia
 • Strategie testowania
  • Oparta na ryzyku
  • Oparta na doświadczeniu – Testowanie eksploracyjne
  • Ćwiczenia
 • Zaawansowane techniki projektowania testów
  • Testowanie par i trójek
  • Analiza domenowa
  • Testowanie techniczne
  • Ćwiczenia
 • Raportowanie testów dla zaawansowanych
  • Przygotowanie dobrego raportu z testów
  • Umiejętność robienia notatek podczas testowania
  • Ćwiczenia

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla poziomów junior i mid  w celu usystematyzowania wiedzy nabytej przez doświadczenie zawodowe oraz początkującym testerom, którzy chcą nauczyć się, jak przełożyć teorię na praktykę.

Dla osób początkujących rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” bądź „ISTQB® Poziom Podstawowy” lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Jak się przygotować?

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie realizujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w testowaniu i we współpracy przy niezliczonych projektach i z najlepszymi praktykami.

Kurs jest warsztatem praktycznym z wieloma przykładami, ćwiczeniami oraz zadaniami w pracy samodzielnej i w grupach. Pokazuje praktyki, które w łatwy sposób zmienią Twoje podejście do testowania.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Tester – Laboratorium” otrzymasz  komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, materiały wspólnie wypracowane przez uczestników kursu oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Damy Ci możliwość skrócenia czasu dojścia do stanowisk seniorskich w testowaniu oprogramowania.
 • Nie tylko będziesz w stanie testować efektywniej, ale również diagnozować i rozwiązywać problemy jakości oprogramowania w Twojej organizacji.
 • Szkolenie przygotuje Cię do pracy zarówno w środowisku zwinnym, jak i niesformalizowanym.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego