Praktyka testowania

Testowanie w metodykach Agile

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przygotowaniem testera do pracy w środowisku Agile i pokazaniem, jak skutecznie odnaleźć się w tej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniem w modelu kaskadowym czy modelu V Agile oznacza wiele wyzwań. Należą do nich: (pozornie) mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy bezpośrednia komunikacja.

Zakres tematyczny

 1. Metody zwinne, czyli co to jest Agile?
 • Agile Manifesto
 • Zestawienia Agile oraz metod klasycznych
 • Metody w Agile
 • Kanban
 • XP
 1. Zwinne podejście na przykładzie Scrum
 2. Zwinne wymagania i planowanie
 • User Story
 • Backlog
 • Persona
 • Planning poker
 • Dokumentacja testów w Agile
 1. Rola testera w Agile
 • Zwinna rzeczywistość
 • Kwadrant testowania Agile
 • Piramida testów
 • TDD i ATDD
 • Continuous Integration
 • Testowanie eksploracyjne
 • Metryki i wizualizacja
 1. Zapewnianie jakości w Agile
 • DoD
 • Agile loop (inspekcja&adaptacja)
 • Retro testowe

Przed szkoleniem

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przeznaczone dla testerów i managerów testów, którzy znają już techniki tradycyjnego testowania, a teraz pracują lub będą pracowali w projektach prowadzonych przy użyciu metod zwinnych.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie w metodykach Agile”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia dowie się, jak:

 • poruszać się w świecie Agile
 • najlepiej wspierać swój zespół i czego może oczekiwać od pozostałych członków zespołu
 • planować i szacować swoją pracę
 • szybko tworzyć dokumentację testową i raporty
 • i kiedy wykonywać zadania testowe w trakcie trwania iteracji

Trenerzy