Szkolenia narzędziowe

Cypress.IO - Automatyzacja testów aplikacji webowych w JavaScript

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Cypress.IO jest jednym z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów. 

Uczestnicy warsztatu mają okazję poznać m.in. podstawy programowania w języku JavaScript z zachowaniem standardu ECMAScript, podstawowe problemy związane z automatyzacją testów aplikacji webowych, możliwości i ograniczenia narzędzia Cypress oraz dobre praktyki związane z automatyzacją testów.

Zaletą warsztatu jest jego dopasowany materiał - dla osób nie mających doświadczenia w programowaniu bądź nie znających języka JavaScript program łączy niezbędne podstawy wraz z automatyzacją testów w JavaScript.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska (Visual Studio Code)
  • Node.js (npm) – wprowadzenie
   • Podstawowe informacje
  • JavaScript – niezbędne podstawy
  • Zmienne i typy danych
  • Kontrola przebiegu program (instrukcje sterujące)
  • Funkcje i obiekty
  • Funkcje asynchroniczne:
   • Mechanizmy: callback i promise
 • Cypress.IO – wprowadzenie
  • Omówienie możliwości narzędzia
  • Instalacja i konfiguracja
  • Omówienie narzędzia (interfejs)
  • Budowa frameworku (omówienie struktury)
   • Tworzenie skryptów testowych z użyciem Cypress - ćwiczenia praktyczne
    • Podstawowe operacje
    • Asercje
    • Parametryzacja
    • prowadzenie do DDT
   • Utils
    • Integracja z zewnętrznymi bibliotekami i narzędziami
   • Wzorce projektowe
    • Page Object Pattern
    • App Actions
    • Fluent interface

Przed szkoleniem

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Cypress.IO - obecnie jednego z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów. 

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest podstawowa umiejętność testowania oprogramowania.

Metody szkolenia

Kurs ma formę warsztatu połączonego z wykładem.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Cypress.IO” otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe w formie prezentacji, opisującej zagadnienia omawiane podczas warsztatu, a także projekt szkoleniowy w środowisku programistycznym.

Po szkoleniu

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • skonfigurować środowisko testowe z wykorzystaniem Cypress, Node.js oraz narzędzia CI;
 • stworzyć projekt testów automatycznych z zachowaniem dobrych praktyk związanych z automatyzacją testów aplikacji webowych.

Trenerzy