Automatyzacja testowania

Cypress.IO - Automatyzacja testów aplikacji webowych w JavaScript

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Cel szkolenia

Cypress.IO jest jednym z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów. 

Celem warsztatu jest zapoznanie Uczestników z jednym z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów. Kursanci poznają m.in. podstawy programowania w języku JavaScript z zachowaniem standardu ECMAScript, podstawowe problemy związane z automatyzacją testów aplikacji webowych, możliwości i ograniczenia narzędzia Cypress oraz dobre praktyki związane z automatyzacją testów.
Zaletą warsztatu jest jego dopasowany materiał ponieważ program łączy niezbędne podstawy języka JavaScript z automatyzacją testów, dlatego szkolenie jest odpowiednie również dla osób nie mających doświadczenia w programowaniu bądź nie znających języka JavaScript.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska (Visual Studio Code)
  • Node.js (npm) – wprowadzenie
   • Podstawowe informacje
  • JavaScript – niezbędne podstawy
  • Zmienne i typy danych
  • Kontrola przebiegu programu (instrukcje sterujące)
  • Funkcje i obiekty
  • Funkcje asynchroniczne:
   • Mechanizmy: callback i promise
 • Cypress.IO – wprowadzenie
  • Omówienie możliwości narzędzia
  • Instalacja i konfiguracja
  • Omówienie narzędzia (interfejs)
  • Budowa frameworku (omówienie struktury)
   • Tworzenie skryptów testowych z użyciem Cypress - ćwiczenia praktyczne
    • Podstawowe operacje
    • Asercje
    • Parametryzacja
    • Wprowadzenie do DDT
   • Utils
    • Integracja z zewnętrznymi bibliotekami i narzędziami
   • Wzorce projektowe
    • Page Object Pattern
    • App Actions
    • Fluent interface

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Cypress.IO - obecnie jednego z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów, dla testerów manualnych, początkujących testerów automatyzujących oraz uczestników szkolenia Praktyka automatyzacji testowania, jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów. 

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest podstawowa umiejętność testowania oprogramowania.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Kurs ma formę warsztatu połączonego z wykładem.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Cypress.IO” otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe w formie prezentacji, opisującej zagadnienia omawiane podczas warsztatu, a także projekt szkoleniowy w środowisku programistycznym.

Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie będziesz:
 

 • Umieć samodzielnie skonfigurować środowisko testowe z wykorzystaniem Cypress, Node.js oraz narzędzia CI
 • Umieć samodzielnie stworzyć projekt testów automatycznych z zachowaniem dobrych praktyk związanych z automatyzacją testów aplikacji webowych
 • Mieć możliwość rozwinięcia kariery zawodowej w kierunku automatyzacji testów oraz zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Trenerzy