Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
Inżynier Automatyzacji Testowania - Moduł Specjalistyczny Test Automation Engineer

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Szkolenie ma na celu dostarczenie teoretycznej wiedzy, ale również rozwinięcie praktycznych umiejętności i odpowiednich postaw, które są kluczowe dla skutecznego wdrażania i zarządzania automatyzacją testów. Dzięki temu uczestnicy są lepiej przygotowani do realizacji złożonych projektów automatyzacji testów, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i jakości procesów testowych w organizacjach.

Szkolenie stanowi także przygotowanie do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Test Automation Engineer.

Cele szczegółowe szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Uczestnik szkolenia zna i rozumie: 

 • Podstawowe pojęcia i terminologię związane z automatyzacją testów
 • Korzyści i wyzwania związane z automatyzacją testów oraz kryteria wyboru odpowiednich narzędzi i technologii do automatyzacji
 • Architekturę i komponenty frameworków automatyzacji testów, w tym warstwy testowe, silniki testowe, narzędzia do raportowania i systemy zarządzania testami
 • Procesy i praktyki związane z wdrażaniem i utrzymaniem automatyzacji testów, w tym strategie testowe, planowanie i projektowanie testów oraz zarządzanie cyklem życia automatyzacji
 • Różne techniki automatyzacji testów
 • Znaczenie danych testowych i technik zarządzania danymi testowymi w kontekście automatyzacji.

Uczestnik szkolenia potrafi:

 • Projektować i implementować skrypty testowe w wybranych narzędziach do automatyzacji, stosując dobre praktyki programistyczne i wzorce projektowe
 • Tworzyć i utrzymywać frameworki automatyzacji testów, zapewniając ich skalowalność, elastyczność i łatwość konserwacji
 • Przeprowadzać analizę i ocenę efektywności automatyzacji testów, identyfikując obszary do poprawy i optymalizacji
 • Automatyzować zarządzanie danymi testowymi, tworząc skrypty i narzędzia do generowania, manipulowania i czyszczenia danych testowych
 • Wykorzystywać techniki monitorowania i raportowania wyników testów automatycznych, generując czytelne i zrozumiałe raporty dla różnych interesariuszy.

Uczestnik szkolenia prezentuje:

 • Postawę proaktywności i innowacyjności, stale poszukując nowych rozwiązań i narzędzi, które mogą poprawić proces automatyzacji testów
 • Otwartość na ciągłe uczenie się i rozwój, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii i najlepszych praktyk w dziedzinie automatyzacji testów
 • Działa etycznie i odpowiedzialnie, dbając o to, aby automatyzacja testów była realizowana zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi
 • Promuje jakość i niezawodność automatyzowanych testów, dążąc do minimalizacji ryzyka błędów i zapewnienia, że automatyzacja przyczynia się do poprawy jakości oprogramowania.
   

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do automatyzacji testowania i jej cele
 2. Przygotowanie do automatyzacji testowania
 3. Ogólna architektura automatyzacji testowania
 4. Ryzyko i sytuacje awaryjne związane z wdrożeniem
 5. Raporty i miary dotyczące automatyzacji testowania
 6. Przeniesienie testowania manualnego do środowiska zautomatyzowanego
 7. Weryfikowanie rozwiązania do automatyzacji testowania
 8. Ciągłe doskonalenie.

 

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do testerów, którzy mają już doświadczenie w testach manualnych i chcą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać wiedzę z zakresu automatyzacji procesu testowania. 
Aby przystąpić do egzaminu ISTQB® Test Automation Engineer wymagana jest wcześniejsza certyfikacja na poziomie podstawowym.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia  otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści

Dla Uczestnika

•    nabycie umiejętności projektowania, rozwijania i utrzymywania rozwiązań niezbędnych do automatyzacji testów
•    nabycie umiejętności tworzenia automatycznych raportów z przeprowadzonych testów
•    nabycie umiejętności współtworzenia planu integracji testów automatycznych z procesem testowania
•    zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
•    przygotowanie do certyfikacji.

Dla Organizacji

•    poprawa jakości prowadzonych testów
•    skrócenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie testów
•    oszczędność czasu i zasobów
•    poprawa jakości wytwarzanego oprogramowania.
 

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png

Partnerzy

Szkolenie współorganizowane z partnerem AmberTeam Testing, który jest akredytowanym dostawcą szkolenia ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testów – Test Automation Engineer.