Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
Performance Testing

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
angielski, polski

Cel nauczania

Szkolenie Performance Testing jest skierowane do osób, które opanowały już zagadnienia testowania oprogramowania na poziomie podstawowym i chcą dalej rozwijać swoją wiedzę w zakresie testowania wydajności.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane z podstawowymi pojęciami dotyczącymi wydajności i testowania wydajności, będą umieć zdefiniować ryzyko związane z wydajnością, cele i wymagania, aby spełnić potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zostaną zapoznane z metrykami wydajności i sposobem ich zbierania, będą umieć opracować plan testów wydajności, aby osiągnąć określone cele i wymagania, zaprojektować, zaimplementować i wykonać podstawowe testy wydajności, przeanalizować wyniki testu wydajności i określić konsekwencje dla różnych interesariuszy, wyjaśnić proces, uzasadnienie, wyniki i implikacje testowania wydajności różnym interesariuszom, poznają kategorie i zastosowania narzędzi wydajności oraz kryteria ich wyboru, a także będą umieć określić, w jaki sposób czynności związane z testowaniem wydajności są zgodne z cyklem życia oprogramowania.
 

Zakres tematyczny

 1. Basic Concepts
  1. Principles of Performance Testing
  2. Types of Performance Testing 
  3. Testing Types in Performance Testing 
   1. Static testing
   2. Dynamic testing 
  4. The Concept of Load Generation 
  5. Common Performance Efficiency Failure Modes and Their Causes 
 2. Performance Measurement Fundamentals
  1. Typical Metrics Collected in Performance Testing
   1. Why Performance Metrics are Needed
   2. Collecting Performance Measurements and Metrics
   3. Selecting Performance Metrics
  2. Aggregating Results from Performance Testing 
  3. Key Sources of Performance Metrics 
  4. Typical Results of a Performance Test
 3. Performance Testing in the Software Lifecycle 
  1. Principal Performance Testing Activities 
  2. Categories of Performance Risks for Different Architectures 
  3. Performance Risks Across the Software Development Lifecycle 
  4. Performance Testing Activities 
 4. Performance Testing Tasks
  1. Planning 
   1. Deriving Performance Test Objectives
   2. The Performance Test Plan 
   3. Communicating about Performance Testing 
  2. Analysis, Design and Implementation 
   1. Typical Communication Protocols 
   2. Transactions
   3. Identifying Operational Profiles 
   4. Creating Load Profiles 
   5. Analyzing Throughput and Concurrency 
   6. Basic Structure of a Performance Test Script 
   7. Implementing Performance Test Scripts 
   8. Preparing for Performance Test Execution 
  3. Execution
  4. Analyzing Results and Reporting 
 5. Tools 
  1. Tool Support 
  2. Tool Suitability 

Jak się przygotować

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Metody nauczania

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak. Dodatkowo, dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.
 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "Performance Testing", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów w formie starannie opracowanej prezentacji, opisującej zagadnienia omawiane na szkoleniu oraz dostęp do platformy edu.ittraining.pl gdzie materiały są na bieżąco aktualizowane.

Korzyści

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB® Performance Testing.

Trenerzy