#acceptancetesting

Jak testy akceptacyjne mogą kierować wytwarzaniem produktu?

Zamiast osobo definiować wymagania i testy, do weryfikacji ich implementacji stosuje się metody, które łączą te dwa działania. Do najpopularniejszych należą ATDD i BDD.

Testowanie akceptacyjne. Współpraca i zadania.

Testy odbioru oprogramowania to wspólna odpowiedzialność zarówno osób tworzących oprogramowanie jak i zamawiających. Dobrze zdefiniowane zadania są podstawą do gładkiego przejścia przez cały ten proces.

ISTQB - zakończenie rozwoju dodatków

Zupełnie niespodziewane i bez żadnego ostrzeżenia ISTQB zakończyło (na razie) strukturę certyfikatów na poziomie dodatków do poziomu podstawowego.