#blazemeter

Perforce kupił platformę do ciągłych testów BlazeMeter

To przejęcie wzbogaci rosnące ciągle portfolio Perforce w zakresie kontroli jakości aplikacji o napędzane sztuczną inteligencją.