#celetestowania

Rajd w testowaniu eksploracyjnym

Ważną techniką i strategią testów jest definiowanie tzw. rajdów (ang. tours)*. Polegają one na definiowaniu celów do osiągnięcia oraz metody osiągnięcia tych celów.

Psychologia testowania

Wytwarzanie oprogramowania, w tym jego testowanie, to proces realizowany z udziałem ludzi. W związku z tym, duże znaczenie dla przebiegu testowania mają uwarunkowania psychologiczne.

Co to jest testowanie?

Jak testowanie definiowane jest w ISTQB Poziomu Podstawowego? Prezentujemy wybrane fragmenty z najnowszego sylabusa.