#celetestowania

Psychologia testowania

Wytwarzanie oprogramowania, w tym jego testowanie, to proces realizowany z udziałem ludzi. W związku z tym, duże znaczenie dla przebiegu testowania mają uwarunkowania psychologiczne.

Co to jest testowanie?

Jak testowanie definiowane jest w ISTQB Poziomu Podstawowego? Prezentujemy wybrane fragmenty z najnowszego sylabusa.