#cvss

Poziomy ważności problemów bezpieczeństwa

Common Vulnerability Scoring System (CVSS) jest otwartym systemem oceny podatności oprogramowania na zagrożenia. Jest to popularna metoda określania poziomu ważności błędów bezpieczeństwa.