#inwestycja

Czy warto inwestować w juniora?

Rynek pracy ciągle się zmienia, ale jedno, co pozostaje bez zmian, to dylematy pracodawców związane z zatrudnianiem niedoświadczonych kandydatów.

Testowanie jest kosztem

Dla większości projektów testowanie jest kosztem, a nie zyskiem. Przy prostej analizie zwrotu z inwestycji testowanie zwiększa jednak prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji w wytworzeniu oprogramowania.

Ile płacić/żądać za pracę

Czy praca i jej wartość jest łatwo policzalna i możliwa do określenia?