#inwestycja

Testowanie jest kosztem

7766
Dla większości projektów testowanie jest kosztem, a nie zyskiem. Przy prostej analizie zwrotu z inwestycji testowanie zwiększa jednak prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji w wytworzeniu oprogramowania.

Ile płacić/żądać za pracę

5984
Czy praca i jej wartość jest łatwo policzalna i możliwa do określenia?