#ios

Przegląd testerskiego Internetu 2019.11.26

O defektach, poprawianiu testowania oraz pompowaniu juniorów do IT.

Testowanie aplikacji mobilnych

Zmienił się model korzystania z Internetu, rozrywki i dostępu do informacji. Źródłem naszej wiedzy nie jest już papierowa gazeta ani nawet telewizor. Również komputer stracił na znaczeniu. Nasze mobilne urządzenia stanowią główne okno na świat. Musimy więc definiować nowe metody testowania aplikacji, adekwatne dla mobilności.