#kontrola

Totalna inwigilacja

397
Coraz więcej instytucji chce uzyskać dostęp do naszych danych. Czy przypadkiem obecna sytuacja na świecie nie jest pretekstem do tego, aby rząd mógł nas kontrolować?

Kontrola jakości bez testowania

3243
Testowanie jest jedną z form kontrolowania jakości. Istnieje jednak wiele metod zbierania informacji o jakości, które mogą być wykonywane bez uruchamiania testów.