#pięćzasad

Lean a testowanie

Lean na stałe zakorzenił się w świecie IT. Warto wiedzieć czym jest.