Lean a testowanie

Lean a testowanie
Lean na stałe zakorzenił się w świecie IT. Warto wiedzieć czym jest.

Nie wystarczy być już Agile. Teraz wszyscy chcą być Lean. Warto zajrzeć pod pokrywkę i zobaczyć co kryje sie za tym niepozornym słowem, które łączy ze sobą zasady optymalizacji produkcji i perfekcjonizm Dalekiego Wschodu.
 

Metoda Lean próbuje eliminować podstawowe problemy wytwarzania produktów (niezależnie od typu produktów), które na potrzeby testerów przekładamy na język produkcji oprogramowania:

 • Nadprodukcja - niepotrzebna funkcjonalność,
 • Wysokie stany magazynowe - budowanie oprogramowania, które nie jest nikomu potrzebne,
 • Wady produktów - oprogramowanie dostarczone z defektami,
 • Oczekiwanie - przedłużanie czasu produkcji oprogramowania,
 • Zbędny transport - niedoskonała logistyka,
 • Nadmierny ruch- wykonywanie czynności zbędnych, w tym wykonywanie czynności ręcznych tam, gdzie automat byłby efektywniejszy,
 • Nadmierna obróbka - zbędne ozłacanie oprogramowania.

Lean zakłada pięć zasad "odchudzonego" myślenia. Każda zasada przekłada się na jakość i ma swoje odzwierciedlenie w testowaniu:

 • Wartość powinna być określana z perspektywy końcowego użytkownika - walidujemy wymagania na produkt.
 • Należy określić strumień wartości dla każdej kategorii produktów - osiągnięcie celów musi być opomiarowane osobno dla każdego produktu (definiowanie kryteriów jakości).
 • Kolejne etapy dodawania wartości muszą być połączone, aby osiągnąć płynny przepływ produktu - dodawanie wartości do produktu musi zachodzić w sposób płynny bez wpływu na użytkownika (testowanie w utrzymaniu).
 • Klienci powinni mieć możliwość uzyskania tego, czego oczekują - testowanie akceptacyjne.
 • Zarządzanie musi być ukierunkowane na osiągnięcie perfekcji. Wszystkie działania i użyte środki mają tworzyć wartość - unikanie marnotrawstwa.

Dzięki tej metodzie:

 • Klient otrzymuje wysokiej jakości produkt w odpowiednim terminie - testowanie przed dostawą.
 • Dostawcy otrzymują zrównoważone zamówienie, co gwarantuje terminowość dostaw - budowanie współpracy z zamawiającym oprogramowanie.
 • Stany magazynowe na całej długości strumienia zmniejszają się - ograniczanie kosztów związanych z przestojami czy nieoptymalnym zarządzaniem zasobami.
 • Uwolnione są wszelkie zasoby w postaci ludzi, maszyn i miejsca, które nie wpływają negatywnie na wynik finansowy, aż do momentu ich użycia - realizowanie jedynie zadań koniecznych w danym momencie z planowaniem dostępności zasobów i ludzi.

Metoda, która wdrażana jest po stronie samego wytwarzania oprogramowania to Lean Software Development. Testowanie jest tutaj widoczne w siedmiu podstawowych zasadach:

 • Ogranicz straty w niepotrzebnym kodzie i funkcjonalności, w biurokracji, w niezrozumiałych wymaganiach.
 • Stawiaj na ciągły proces uczenia się.
 • Decyduj tak późno jak to możliwe, bazując na faktach, a nie przypuszczeniach.
 • Dostarczaj tak późno jak to możliwe - szybka dostawa to większa szansa na sukces, a w połączeniu z techniką just-in-time to również szansa na optymalizację czasu dostawy.
 • Zaangażuj właściwych ludzi i pozwól im robić swoją robotę.
 • Wbuduj integralność dla funkcji i cech.
 • Dostrzegaj całość elementów składających się na proces wytworzenia produktu.

 

 

Źródła:
http://www.eviltester.com/index.php/2008/02/20/some-notes-on-software-testing-waste-my-lean-perspective/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_software_development
http://mfiles.pl/pl/index.php/Lean_production

To powinno Cię zainteresować