#oprogramowanie

Stres oprogramowania

536
Kiedy wraz z nowym projektem analizujecie wszystkie możliwe ryzyka dla Waszej aplikacji, czasami zdarzy się Wam zapomnieć, albo zignorować jakiś przypadek, który wystawi Wasz software na skrajny stres.

Certyfikat z cyfrowej dostępności

538
ITCQF® ogłosiło powołanie nowej grupy roboczej, zajmującej się tematyką dostępności.

Tester-Driven Development

1201
...czyli rozwój oprogramowania sterowany przez testerów. To z jednej strony dość powszechna praktyka w projektach informatycznych, ale również klasyczny antywzorzec projektowy.

Jak poprawnie tworzyć dokumentację

1092
Pisanie dokumentacji często traktowane jest przez programistów, jak ciężka kara i dopust boży. Z nieco większym zrozumieniem odnoszą się do tego kierownicy projektów, zwłaszcza ci, którzy kiedyś w połowie projektu stracili pracownika będącego "guru od systemu/programu/modułu" i musieli w trybie nagłym wdrażać do pracy nową osobę, przegryzając się przez tysiące linii nieudokumentowanego i często pozbawionego komentarzy kodu.

Jak porządnie opisać znaleziony defekt?

1216
Defekty znalezione w oprogramowaniu można dokumentować na różne sposoby, używając różnych narzędzi. Istnieje jednak kilka uniwersalnych cech, niezależnych od techniki prowadzenia dokumentacji, które decydują o jakości opisu defektu.

Wartość biznesowa testowania

6455
Czy biznes dostrzega wartość płynącą z testowania? Wydaje się, że TAK i to w coraz większym zakresie. Od czasu do czasu warto jednak przypomnieć, co jest możliwe, a co niemożliwe w testowaniu.

Testowanie bezpieczeństwa. Teoria

1411
Weryfikacja bezpieczeństwa jest ważnym i bardzo szerokim pojęciem w procesie sprawdzania jakości oprogramowania.

Automatyzacja w procesie wytwarzania oprogramowania

1493
Przy obecnym stanie wiedzy nie da się zautomatyzować wszystkiego, ale wszystkie czynności w procesie wytwarzania mają silne wsparcie narzędziowe i duże zakusy do pełnej automatyzacji.

CRUD i testowanie operacji na danych

3310
CRUD jest heurystyką, która przypomina nam jakie operacje na danych lub zmiennych należy testować. Jej rozwinięcie pozwala nam zweryfikować kilka ciekawych i prawdopodobnych scenariuszy w użytkowaniu aplikacji.

Wizja przyszłości testowania oprogramowania od ISTQB

3069
ISTQB przedstawiło swoją wizję przyszłości. Prezentujemy wam tłumaczenie tego dokumentu.