Przemyśl decyzję o zwolnieniu testerów

Przemyśl decyzję o zwolnieniu testerów
Wiele firm aktualnie boryka się z wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją i cięciami kosztów. Często pierwszym celem tych decyzji stają się testerzy. Ale zanim zostaną podjęte kroki w kierunku redukcji zespołu testującego, warto się zastanowić nad kluczowym pytaniem: czy naprawdę obowiązki testerów mogą przejąć inne role w organizacji?

Wiele rzeczy wskazuje na to, że rola testerów w dzisiejszym środowisku projektowym jest fundamentalna i trudno ich zastąpić. Choć może się wydawać, że ich praca jest mniej widoczna niż praca programistów, to właśnie oni pełnią kluczową funkcję w procesie dostarczania wysokiej jakości oprogramowania. 

Rola testerów w zespole projektowym

Testowanie oprogramowania to dużo więcej niż testowanie gotowego produktu. Testerzy pełnią funkcję łącznika między różnymi działami w zespole projektowym, a ich rola jest tak fundamentalna, że nie można ich, ot, tak po prostu zastąpić innymi specjalistami. Dlaczego?

Testerzy są ostatnią linią obrony przed oddaniem gotowego produktu w ręce użytkownika. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami i jest wolne od błędów. To oni dbają o jakość i zapewniają, że klient dostanie produkt, który działa bezproblemowo. Mają też unikalną zdolność do łączenia światów różnych działów. Z jednej strony, są wyposażeni w wiedzę techniczną, która pozwala im efektywnie komunikować się z programistami. Z drugiej strony, zorientowani są na potrzeby klientów i mogą tłumaczyć język techniczny na zrozumiałe dla użytkowników pojęcia. 

Testerzy pomagają w identyfikacji potencjalnych ryzyk projektowych. Przyglądają się szczegółom i potrafią zauważyć luki w planach i specyfikacjach, przez co możliwe jest wcześniejsze reagowanie na potencjalne problemy, co zmniejsza  ryzyko opóźnień i nadmiernych kosztów. Zgłaszają problemy, ale również aktywnie uczestniczą w dyskusjach nad ich rozwiązaniami, przyspieszając proces rozwoju oprogramowania.

Co więcej, często myślą jak klienci i reprezentują perspektywę użytkownika końcowego wskazując, czy produkt rzeczywiście spełnia oczekiwania i odpowiada na potrzeby odbiorców. To ich uwagi są nieocenione dla doskonalenia produktu.

Warto zrozumieć, że testerzy nie są jedynie "sprawdzaczami" gotowego produktu. Są oni integralną częścią zespołu projektowego, która działa od samego początku projektu aż po jego zakończenie. Ich wkład w proces tworzenia oprogramowania jest niezastąpiony, a ich zdolność do łączenia różnych perspektyw i działów sprawia, że są kluczowym elementem każdego udanego projektu. Dlatego decyzja o zwolnieniu testerów może prowadzić do straty nie tylko specjalistów, ale także cennych połączeń między różnymi obszarami działalności firmy.

Unikalne umiejętności 

Testerzy oprogramowania to specjaliści z unikalnym zestawem umiejętności, dzięki którym są niezastąpieni w zespołach projektowych. Ich wiedza techniczna i biznesowa to klucz do skuteczności. Szczególnie cenne umiejętności testera to:

  1. Rozumienie techniczne. Testerzy korzystają z narzędzi do testowania, ale również rozumieją, jak działa oprogramowanie na poziomie czysto technicznym. Dzięki temu lepiej identyfikują oni problemy i współpracują z programistami w procesie rozwiązywania defektów.
  2. Krytyczne myślenie. Niejednokrotnie potrafią przewidzieć, jakie problemy mogą wystąpić i jakie są potencjalne ryzyka związane z projektem. Taka umiejętność pomaga unikać błędów i ulepszać jakość produktu
  3. Zrozumienie biznesu. Nie ograniczają się tylko do aspektów technicznych, mając też wiedzę biznesową, pozwalającą im rozumieć cele projektu, potrzeby klientów i kontekst rynkowy
  4. Umiejętność komunikacji. Potrafią efektywnie komunikować swoje obserwacje i uwagi zarówno zespołowi technicznemu, jak i osobom z działu zarządzania czy samym klientom. To buduje mosty między różnymi działami i pomaga w sprawnym rozwiązywaniu problemów.
  5. Skupienie na użytkowniku końcowym. Testerzy myślą jak użytkownicy końcowi, są w stanie zidentyfikować potencjalne trudności, z jakimi mogą się oni spotkać i sugerować usprawnienia interfejsu oraz funkcjonalności, które poprawią ich doświadczenia.
  6. Badanie ryzyka. Potrafią oceniać ryzyko projektu i identyfikować obszary, które mogą sprawić problemy w przyszłości. Dzięki temu można podejmować proaktywne kroki w celu minimalizacji ryzyka.
  7. Zrozumienie procesu projektowego. Często są zaangażowani w projekt już od samego początku, co sprawia, że posiadają pełne zrozumienie procesu projektowego. Dzięki temu mogą dostosować swoje działania do etapów projektu i działać zgodnie z planem.

Unikalne umiejętności testerów stanowią ogromne wsparcie dla zespołów projektowych, a ich wiedza techniczna i biznesowa pomaga unikać błędów, optymalizować procesy projektowe i dostarczać produkty, które spełniają oczekiwania klientów. Dlatego decyzja o zwolnieniu testerów może prowadzić do utraty cennych kompetencji, które są niezastąpione w projektach IT.

Wiedza testerów kształtuje strategię i rozwój firmy

Testerzy, jako osoby mające rozeznanie w jakości oprogramowania i rozumiejąc potrzeby klientów, mogą dostarczać cennych informacji, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Ich wiedza pomaga określić, które produkty czy funkcjonalności mają priorytet i jakie zmiany są konieczne w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Wspomagają oni również opracowanie strategii testowania, która uwzględnia zarówno cele biznesowe, jak i techniczne aspekty projektu. Ich rola polega na określeniu, jakie testy są najważniejsze i jakie ryzyka związane z jakością oprogramowania należy uwzględnić.

W trakcie swojej pracy, testerzy identyfikują potencjalne ryzyka projektowe związane z jakością oprogramowania, przez co firma może skoncentrować swoje wysiłki na ich minimalizowaniu i unikaniu kosztownych błędów. Myślenie jak użytkownicy końcowi wspiera testerów w dostarczaniu cennych uwag dotyczących tego, czy produkt spełnia oczekiwania klientów. Ich wiedza pomaga dostosować ofertę do realnych potrzeb rynku. Mogą oni również pomóc w identyfikowaniu nowych obszarów rozwoju i innowacji, a dzięki ich wskazówkom firma może tworzyć nowe produkty i funkcjonalności, które przynoszą wartość klientom. Testerzy często angażują się w optymalizację procesów projektowych. Dzięki ich działaniom możliwe jest dostarczanie produktów bardziej efektywnie i z mniejszymi kosztami.

Znając najlepsze praktyki w testowaniu, testerzy są w stanie je wdrażać i stale doskonalić procesy i produkty. Ich wiedza i wskazówki stanowią ogromne wsparcie dla zarządzania firmą, a umiejętność łączenia perspektyw technicznych i biznesowych oraz zdolność do identyfikowania krytycznych obszarów wpływa na efektywność działania całej organizacji. Dlatego warto spojrzeć na rolę testerów nie tylko jako specjalistów od testowania, ale także jako partnerów w strategicznym rozwoju firmy.

Testerzy pomagają więc oszczędzać firmom koszty poprzez wczesne wykrywanie błędów i zapobieganie kosztownym problemom produkcyjnym. Ich działania przyczyniają się również do utrzymania wysokiej jakości produktu, co z kolei wpływa na zadowolenie klientów i lojalność wobec firmy.

Na początku artykułu zastanawialiśmy się nad tym, czy naprawdę obowiązki testerów mogą przejąć inne role w organizacji. Odpowiedź nasuwa się samoistnie - nie w pełni. Rolą testerów, oprócz szukania błędów, jest także wspieranie procesu projektowego, przyspieszanie dostarczania produktów na rynek, optymalizacja zasobów oraz kształtowanie strategii i rozwoju firmy. Są oni znacznie więcej niż tylko kontrolerami jakości – są partnerami w rozwoju firm IT.
Ich wkład w optymalizację procesów, zrozumienie perspektywy klienta, oraz zdolność do szybkiego reagowania na bieżące wyzwania sprawiają, że są niezastąpieni.

Inne role w organizacji mogą podjąć pewne aspekty obowiązków testerów, ale trudno znaleźć jedną rolę, która mogłaby zastąpić ich pełniącą funkcję. Testerzy to nie tylko specjaliści od testowania. Są strategami, łącznikami, innowatorami i liderami w obszarze jakości oprogramowania. W związku z tym, choć pewne zadania mogą być podjęte przez inne role, to kompleksowość ich funkcji sprawia, że ich rola w organizacji pozostaje niezastąpiona. Decyzja o zatrzymaniu i docenieniu testerów w firmie nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale również wpływa na sukces projektów i rozwój organizacji jako całości.

Jeśli w obliczu kryzysu Twoja firma szuka oszczędności upewnij się czy stać ją na zwolnienie testerów. 
 

Źródła:
https://www.ministryoftesting.com/articles/4629b105

To powinno Cię zainteresować