Prace przyszłości w raporcie World Economic Forum

Prace przyszłości w raporcie World Economic Forum
Czy w analizach Światowego Forum Ekonomicznego testowanie oprogramowania jest pracą przyszłości? Niestety, analizy nie są dla nas optymistyczne. Można je jednak łatwo podważyć.

Raport o przyszłości miejsc pracy 2023 bada, jak ewoluować będą miejsca pracy i umiejętności w ciągu najbliższych pięciu lat. Czwarta edycja serii stanowi kontynuację analizy oczekiwań pracodawców i dostarcza nowych informacji na temat tego, jak trendy społeczno-ekonomiczne i technologiczne będą kształtować miejsca pracy w przyszłości. Raport ten przynosi wykres pod tytułem „New jobs and lost jobs, 2023-2027”, czyli prognozowane nowe i utracone miejsca pracy w perspektywie 4 lat (strona 30).

„Prognozowane nowe miejsca pracy (niebieski) i usunięte (fioletowy) w latach 2023–2027, jako ułamek obecnego zatrudnienia, dla globalnych danych analizowanych w raporcie. Prognozowany wzrost lub spadek netto dla każdego zawodu w ciągu najbliższych pięciu lat (diament) obliczony przez odejmowanie obu ułamków. Prognozowana strukturalna fluktuacja na rynku pracy dla każdego zawodu w ciągu najbliższych pięciu lat jest sumą obu ułamków i jest wskazywana przez pełną szerokość słupków. Uśrednione dla poszczególnych zawodów, strukturalne odejście na rynku pracy stanowi 23% aktualnego zatrudnienia”.
 
Górna część tabeli, czyli miejsca pracy z największą prognozowaną liczba nowych miejsc pracy:

world-economic-forum-top.jpgDolna część tabeli, czyli stanowiska z najmniejszą liczbą nowych miejsc pracy:

world-economic-forum-bottom.jpgNiestety wśród zawodów zagrożonych największymi redukcjami znajdują się testerzy oprogramowania. 

Tomasz, który wrzucił raport na grupę Testowanie Oprogramowania na FB skomentował: „[…] raport może się mylić, wielu z nas myśli sobie że są na tyle mocni że sobie poradzą. Ale tak czy siak nie wiem skąd tyle reakcji haha, nie zapomnijcie, że takie raporty też czytają pracodawcy i w najlepszym wypadku skończy się to niechęcią do podwyżek i zadartym noskiem w stylu "ciesz się że w ogóle masz pracę" w najgorszym zwolnieniami lub problemami z nową pracą lub stawką która nas zadowala […]”

Każde przewidywanie przyszłości może się nie ziścić, ale takie raporty oddziałują na rynek tu i teraz. Zwiększają niepewność przyszłości i obniżają wartość pracy w naszym zawodzie. 

Są czynniki, które pozwalają nam kwestionować lub też spojrzeć na ten raport z inne perspektywy. 

  1.  Co znaczy „software tester”? Raport nie niesie za sobą żadnych szczegółów odnośnie definicji zawodu testera. Nie wiemy o jakie prace chodzi: manualne, automatyzację, QA; nie wiemy o jakie metody weryfikacji chodzi eksplorację, przypadki testowe, testy jednostkowe czy integracyjne.
  2. W raporcie tej samej organizacji z 2020 roku taki zawód jak „Software tester” nie był uwzględniony. Były za to „Quality Assurance Tester”, „Software Quality Assurance Engineer”, „Quality Assurance Engineer”, które zostały umieszczone jako zawody przyszłości w sekcji „Zawody jutra”. [https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf]
  3. Inne opracowanie z 2020 roku sugeruje, że „Software testing” znajduje się na pierwszym miejscu wśród umiejętności w obszarze „Product Development” [https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf]
  4. Opracowanie z 2017 roku mówi o roli „Quality Assurance Tester” i opisuje ją jako rolę rosnącą. [https://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_FOJ_MENA.pdf]
  5. W tym roku raport bazuje przede wszystkim na ankietach, podczas gdy w poprzednich latach bazował głównie na danych z LinkedIN. To znaczy, że mamy do czynienia z subiektywną oceną osób, które mogą nie wiedzieć nic na temat zawodu testera. 

Możemy więc założyć, że raport może mieć duży wpływ na rynek i postrzegania zawodu testera, ale jednocześnie jego źródła i metodyka badań jest błędna. Pozostaje nam ubolewać, że jego czytelnicy ślizną się po wierzchu, by wyciągać nieuzasadnione wnioski. 
Organizacja, która nie definiuje zawodu, nie rozróżnia złożoności w zawodzie oraz myli dwa obszary (QA i tester) nie może być źródłem wartościowej wiedzy o przyszłości zawodu testera. 
 

 

Źródła:
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=874340220966172&set=gm.6885816961440823&idorvanity=141683635854223

To powinno Cię zainteresować