#jakość

Zero defektów

340
Narzędzia zarządzania ukierunkowane są często na dostarczanie wysokiej jakości produktów, a założeniem podejścia "zero defektów" jest dodatkowo zapobieganie błędom. Celem jest budowanie u pracowników świadomej chęci wykonania swojej pracy poprawnie za pierwszym razem. Zero defektów jest formą zapewniania jakości.

Ronald Cummings-John, Owais Peer, "Leading Quality"

667
O tej książce mówi świat jakości, Polsce praktycznie niewielu o niej słyszało. Na pytanie, czy jest coś do nadrobienia odpowiada Radek Smilgin.

Tester-Driven Development

1196
...czyli rozwój oprogramowania sterowany przez testerów. To z jednej strony dość powszechna praktyka w projektach informatycznych, ale również klasyczny antywzorzec projektowy.

Jak poprawnie tworzyć dokumentację

1077
Pisanie dokumentacji często traktowane jest przez programistów, jak ciężka kara i dopust boży. Z nieco większym zrozumieniem odnoszą się do tego kierownicy projektów, zwłaszcza ci, którzy kiedyś w połowie projektu stracili pracownika będącego "guru od systemu/programu/modułu" i musieli w trybie nagłym wdrażać do pracy nową osobę, przegryzając się przez tysiące linii nieudokumentowanego i często pozbawionego komentarzy kodu.

Światowy Dzień Jakości – 12.11.2020

1028
Jakość to bardzo pojemne hasło, a pod nim skrywa się wiele aspektów naszego życia. Dziś JAKOŚĆ obchodzi swoje święto.

Rządowe przeciwdziałanie skutkom pandemii przez informatyzację

946
Podsumowujemy działania rządu i samorządów, w obszarze informatyzacji, które mają znamiona działań profilaktycznych lub zaradczych.

Co jest nie tak z pacjent.gov.pl?

1800
Nasza czytelniczka opisała swoje doświadczenia ze składaniem e-deklaracji. To kolejny przykład, jak w czasie pandemii, rządowe systemy zamiast wspierać #zostańwdomu, zmuszają nas do załatwiania kolejnej sprawy w urzędowym okienku. Okazuje się, że czekając w kolejce stracimy mniej nerwów, niż korzystając ze strony internetowej.

QualityMeetup z Katriną Clokie

634
Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie online, czyli Q&A z Katriną Clokie. Gość odpowie na Wasze pytania, dotyczące dobrych nawyków i utrzymywania wysokiej jakości w projektach.

Wartość biznesowa testowania

6452
Czy biznes dostrzega wartość płynącą z testowania? Wydaje się, że TAK i to w coraz większym zakresie. Od czasu do czasu warto jednak przypomnieć, co jest możliwe, a co niemożliwe w testowaniu.

Strategia testowania

2594
Podejście do testowania jest doszczegółowieniem polityki jakości oraz polityki testów w organizacji, jak również stanowi przygotowanie do późniejszego planowania na poziomie projektu