#jakość

Ministerstwo głupich testów

Co, jeśli Twój proces testowania oprogramowania bardziej przypomina surrealistyczny humor Monty Pythona niż rzetelną kontrolę jakości?

ISO 25010, wersja 2023. Aktualizacja

W listopadzie 2023 roku ukazała się zaktualizowana wersja normy ISO 25010 dotyczącej jakości oprogramowania. Oto główne zmiany.

Po co dzieli się testowanie?

Testy możemy podzielić na poziomy, testy białoskrzynkowe i czarnoskrzynkowe, funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz testy potwierdzające. Możemy znaleźć również dziesiątki innych podziałów mniej lub bardziej popularnych. Są one niestety sztucznymi zbiorami zawierającymi się same w sobie lub też znacząco się pokrywającymi.

O wyższości wczesnego testowania nad późnym

Jeśli Twoja organizacja mogłaby testować wcześniej, to powinna to zrobić, jeśli jednak robi to później, to powinieneś ostrzec ją o konsekwencjach.

Testowanie jest nieskończone

Testowanie nigdy się nie kończy, ale pieniądze na testowanie kończą się dość szybko.

Przegląd testerskiego Internetu – Luty 2024

Sprawdzamy, co się dzieje w testerskim (i nie tylko) Internecie.

Testowanie jest potrzebne. Dlaczego organizacje testują?

Testowanie nie jest niezbędne, ale może znacząco przyczynić się do budowania świadomości jakości oprogramowania. Oto trzy powody, dla których organizacje testują.

Testowanie oprogramowania w projekcie

Testowanie oprogramowania jest ważnym aspektem jakości, co można zwizualizować przy pomocy trójkąta jakości.

Jakość wg Garvina

Jakość można definiować na wiele sposobów. Ciekawą i powszechnie uznaną definicją jakości, wykraczającą daleko poza jej kontrolę, jest struktura Garvina. Każdy szanujący się tester to podejście do jakości powinien przynajmniej poznać.

Przemyśl decyzję o zwolnieniu testerów

Wiele firm aktualnie boryka się z wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją i cięciami kosztów. Często pierwszym celem tych decyzji stają się testerzy. Ale zanim zostaną podjęte kroki w kierunku redukcji zespołu testującego, warto się zastanowić nad kluczowym pytaniem: czy naprawdę obowiązki testerów mogą przejąć inne role w organizacji?