#płaca

Ile płacić/żądać za pracę

5827
Czy praca i jej wartość jest łatwo policzalna i możliwa do określenia?