#płaca

Ile płacić/żądać za pracę

Czy praca i jej wartość jest łatwo policzalna i możliwa do określenia?