#poziomy-testowania

Rodzaje testów oprogramowania

Kiedy chcielibyśmy wyróżnić rodzaje testów, zazwyczaj mamy na myśli wprowadzenie pewnej systematyki i kategoryzacji testów.