Rodzaje testów oprogramowania

Rodzaje testów oprogramowania
Kiedy chcielibyśmy wyróżnić rodzaje testów, zazwyczaj mamy na myśli wprowadzenie pewnej systematyki i kategoryzacji testów.

W naszych wcześniejszych publikacjach znajdziecie wiele rodzajów testów i ich klasyfikacji:

 • Testy oprogramowania możemy podzielić ze względu na typ – funkcjonalne, niefunkcjonalne, retesty, regresji, statyczne, dynamiczne, czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe (Typy testów),
 • Możemy również wyróżnić poziomy testów, które pokazują moment zaangażowania testów w różnych momentach cyklu wytwórczego, testy jednostkowe, integracyjne, systemowe i akceptacyjne (Poziomy testowania),
 • Przy okazji technik pokazaliśmy, że można testowanie podzielić ze względu na testowany obiekt – dokumentację, dane, funkcję, kod (Techniki testowania),
 •  Można podzielić testy również na te, które występują przed i na produkcji (Testowanie przedprodukcyjne i produkcyjne).

A to tylko początek możliwych podziałów. 
 
Systematykę można rozbudować i dodać do niej jeszcze więcej testów jednocześnie, uwspółcześniając klasyczne kategorie. Spróbujmy więc zrobić w miarę kompletną, jednostronicową listę wszystkich rodzajów testów.
 
Rodzaje testów ze względu na poziomy:

 • testowanie modułowe, testy jednostkowe, testy unitowe,
 • testowanie integracyjne, w tym testy API,
 • testowanie systemowe,
 • testy integracji systemów,
 • testowanie akceptacyjne,
 • testowanie powdrożeniowe, testowanie produkcyjne.

Rodzaje testów akceptacyjnych:

 • testowanie akceptacyjne produkcyjne,
 • testowanie akceptacyjne przez użytkownika:
  • testowanie alfa,
  • testowanie beta;
 • testowanie akceptacyjne zgodności z przepisami prawa (zgodności z prawem),
 • testowanie akceptacyjne zgodności z umową.

Rodzaje testów ze względu na cechy oprogramowania (funkcjonalne i niefunkcjonalne):

 • testowanie funkcjonalne:
  • testowanie stabilności,
  • testowanie funkcjonalnej kompletności,
  • testowanie funkcjonalnej poprawności,
  • testowanie funkcjonalnej dokładności;
 • testowanie niezawodności:
  • testowanie dojrzałości,
  • testowanie dostępności,
  • testowanie tolerancji na błędy,
  • testowanie odtwarzalności, testowanie backup and restore.
 • testowanie wydajności:
  • testowanie wydajnościowe (testowanie w standardowych obciążeniach, testowanie obciążeniowe, testowanie przeciążeniowe, testowanie stresowe, testowanie w pikach),
  • testowanie zależności czasowych,
  • testowanie zużycia zasobów,
  • testowanie zgodności;
 • testowanie użyteczności:
  • testowanie dopasowania,
  • testowanie rozpoznawalności,
  • testowanie łatwości uczenia,
  • testowanie operowalności,
  • testowanie zapobiegania błędom użytkownika,
  • testowanie estetyki interfejsu użytkownika;
 • testowanie bezpieczeństwa:
  • testowanie pewności,
  • testowanie integralności,
  • testowanie braku odrzucenia,
  • testowanie odpowiedzialności,
  • testowanie autentyczności;
 • testowanie kompatybilności:
  • testowanie współistnienia,
  • testowanie współdziałania;
 • testowanie utrzymywalności:
  • testowanie modularności, 
  • testowanie reużywalności,
  • testowanie analizowalności,
  • testowanie modyfikowalności,
  • testowanie testowalności;
 • testowanie przenaszalności:
  • testowanie adaptowalności,
  • testowanie instalowalności,
  • testowanie zastępowalności.

 Rodzaje testów ze względu na testowany obiekt:

 • testowanie białoskrzynkowe, testy kodu,
 • testowanie czarnoskrzynkowe,
 • testowanie danych,
 • testowanie dokumentacji.

 Rodzaje testów związanych ze zmianami:

 • testowanie regresji,
 • testy potwierdzające, retesty,
 • testy dymne,
 • testy kondycji, testy sanity.

 Rodzaje testów ze względu na formę przeprowadzenia:

 • testowanie statyczne:
  • przeglądy,
  • analiza statyczna;
 • testy dynamiczne:
  • testy manualne,
  • testy automatyczne - testowanie oparte na słowach kluczowych, testowanie oparte na danych,
  • testy AI,
  • analiza dynamiczna.

 Rodzaje testowania ze względu na formalizm przeprowadzenia:

 • testowanie formalne:
  • testowanie w oparciu o przypadki testowe,
  • testowanie w oparciu o listę kontrolną;
 • testowania ad hocowe,
 • testowanie eksploracyjne.

Rodzaje testów ze względu na rodzaje modeli wytwórczych oprogramowania:

 • testowanie w kaskadzie,
 • testowanie iteracyjne, testowanie przyrostowe, testowanie prototypów, testowanie zwinne,
 • testowanie DevOps.

Rodzaje testowania ze względu na model dostarczania oprogramowania:

 • testowanie paczek,
 • testowanie funkcji,
 • testowanie wielkiego wybuchu,
 • testowanie w ciągłej integracji,
 • testowanie w ciągłym dostarczaniu,
 • testowanie w ciągłym wdrażaniu.

Testowanie ze względu na poziom niezależności testerów:

 • testowanie własnego kodu,
 • testowanie w ramach jednego zespołu,
 • testowanie na zewnątrz zespołu:
  • testowanie przez testerów,
  • testowanie przed przedstawicieli biznesu;
 • testowanie przez niezależną organizację,
 • certyfikacja oprogramowania.

 
Czy nasza lista jest kompletna? Przy mnogości nowych rodzajów testów oraz nowych pojęć, z całą stanowczością możemy powiedzieć, że NIE. 

Czekamy na podpowiedzi, czego brakuje i co warto jeszcze do naszej listy dodać.

To powinno Cię zainteresować