#rodzaje-testów

Testowanie ad hoc

Testy przeprowadzane są bez tworzenia formalnego planu testu czy pisania przypadków testowych. Testy typu ad hoc pomagają planować zakres i czas trwania innych rodzajów testów, pomagają także testerom nauczyć się aplikacji przed rozpoczęciem zaplanowanych, innych rodzajów testów. Jest to najmniej formalna metoda testowania.

Rodzaje testów oprogramowania

Kiedy chcielibyśmy wyróżnić rodzaje testów, zazwyczaj mamy na myśli wprowadzenie pewnej systematyki i kategoryzacji testów.