#produkt-końcowy

Czy testowanie i QA (zapewnienie jakości) to to samo?

Nie. Testowanie i zapewnienie jakości to nie jest to samo, a współcześnie traktujemy to jako dwie rozdzielne dziedziny, z kolei utożsamianie testera z inżynierem zapewnienia jakości (QA engineer) jest błędem merytorycznym.