#pytania

Zagadka testerska II - etap 2

W pierwszym etapie projektowaliście testy teraz czas na ocenę jaką mają one skuteczność i wartość.

Testerzy odpowiadają testerom 38. Pytania wielokrotnego wyboru na egzaminie ISTQB

"Piszę do Państwa z zapytaniem czy aktualny egzamin ISTQB Poziomu Podstawowego jest egzaminem wielokrotnego wyboru, a dokładniej czy każde z 40 pytań będzie wielokrotnego wyboru?". Odpowiadamy.