#Quality-Function-Deployment

Dom jakości

Jakość jest nierozerwalnie związana z testowaniem, które zwane jest "kontrolą jakości". Nie ma dobrego testowania bez znajomości metod jakościowych. Rozpoczynamy serię przybliżającą tematy projakościowe.