Dom jakości

Dom jakości
Jakość jest nierozerwalnie związana z testowaniem, które zwane jest "kontrolą jakości". Nie ma dobrego testowania bez znajomości metod jakościowych. Rozpoczynamy serię przybliżającą tematy projakościowe.

Dom jakości (ang. House of Quality) to metoda gromadzenia, analizy i specyfikacji wymagań użytkownika, która stanowi element procesu zarządzania projektem. Nazwana tak w związku z charakterystycznym wyglądem macierzy analitycznej.

Rysunek pochodzi z „Zastosowanie metody QFD w projektowaniu usług rekreacyjnych”; Autorzy: Anna Szeliga-Kowalczyk, Anna Łabaza.

Dom jakości jest częścią QFD (ang. Quality Function Deployment), czyli metody mającej na celu transformację potrzeby klienta w techniczne rozwiązanie. Dokładnie chodzi o to, by jakościowe oczekiwania użytkownika przekształcić policzalne parametry systemu. Twórca tej metody, Yoji Akao, włączył do swojego podejścia zarówno zapewnienie, jak i kontrolę jakości.

Coraz silniejsze naciski na zmniejszenie kosztów projektowania i skrócenie czasu jego trwania sprawiły, że pojawiła się potrzeba stworzenia metody, która umożliwiłaby przełożenie uświadomionych i nieuświadomionych wymagań klientów na parametry techniczne z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości technologicznych, stopnia istotności poszczególnych cech oraz powiązań pomiędzy nimi.

Zalety:

  • stworzenie jednolitej struktury organizacyjnej, umożliwiającej współdziałanie wielu zespołów, korzystających z różnych narzędzi i języków opisu produktu,
  • przełamywanie barier pomiędzy działami, np. marketingu, analityków, projektantów, programistów
  • koncentracja na najważniejszych priorytetach,
  • przepływ informacji o oczekiwaniach klienta,
  • podejmowanie trafnych decyzji na podstawie zgromadzonej wiedzy,
  • uniknięcie wielu kosztów, 
  • uniknięcie straty czasu,
  • skrócenie cykli projektowych.
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_jakości