#kontrola-jakości

Zero defektów

398
Narzędzia zarządzania ukierunkowane są często na dostarczanie wysokiej jakości produktów, a założeniem podejścia "zero defektów" jest dodatkowo zapobieganie błędom. Celem jest budowanie u pracowników świadomej chęci wykonania swojej pracy poprawnie za pierwszym razem. Zero defektów jest formą zapewniania jakości.

Dom jakości

710
Jakość jest nierozerwalnie związana z testowaniem, które zwane jest "kontrolą jakości". Nie ma dobrego testowania bez znajomości metod jakościowych. Rozpoczynamy serię przybliżającą tematy projakościowe.

Jakie metody kontroli i zapewnienia jakości stosować?

2546
Gdybyśmy chcieli znaleźć najskuteczniejsze metody testowania, ale również kontroli i zapewnienia jakości, musielibyśmy uwzględniać szeroki kontekst środowiska wytwórczego i produkcyjnego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak złożony jest końcowy produkt oraz to, jak krytyczne konsekwencje będą miały awarie, które się w nim pojawią.

Ocena jakości oprogramowania

2763
Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?