#kontrola-jakości

Jakie metody kontroli i zapewnienia jakości stosować?

2055
Gdybyśmy chcieli znaleźć najskuteczniejsze metody testowania, ale również kontroli i zapewnienia jakości, musielibyśmy uwzględniać szeroki kontekst środowiska wytwórczego i produkcyjnego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak złożony jest końcowy produkt oraz to, jak krytyczne konsekwencje będą miały awarie, które się w nim pojawią.

Ocena jakości oprogramowania

2175
Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?