#kontrola-jakości

Jeśli nie automatyzacja, to co?

Automatyzacja staje się coraz droższa, a zwrot z inwestycji nie jest oczywisty. W tej sytuacji projekty, w których szuka się oszczędności, coraz częściej redukują budżety na testy automatyczne i rozglądają się za alternatywami.

Zero defektów

Narzędzia zarządzania ukierunkowane są często na dostarczanie wysokiej jakości produktów, a założeniem podejścia "zero defektów" jest dodatkowo zapobieganie błędom. Celem jest budowanie u pracowników świadomej chęci wykonania swojej pracy poprawnie za pierwszym razem. Zero defektów jest formą zapewniania jakości.

Dom jakości

Jakość jest nierozerwalnie związana z testowaniem, które zwane jest "kontrolą jakości". Nie ma dobrego testowania bez znajomości metod jakościowych. Rozpoczynamy serię przybliżającą tematy projakościowe.

Jakie metody kontroli i zapewnienia jakości stosować?

Gdybyśmy chcieli znaleźć najskuteczniejsze metody testowania, ale również kontroli i zapewnienia jakości, musielibyśmy uwzględniać szeroki kontekst środowiska wytwórczego i produkcyjnego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak złożony jest końcowy produkt oraz to, jak krytyczne konsekwencje będą miały awarie, które się w nim pojawią.

Ocena jakości oprogramowania

Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?