#tbok

ISTQB® przygotowuje mechanizm pod TBOK

TBOK to skrót od Testing Body of Knowledge i jest to oczekiwany od dawna koncept zebrania całej testerskiej wiedzy z sylabusów ISTQB w jedno miejsce.