ISTQB® przygotowuje mechanizm pod TBOK

ISTQB® przygotowuje mechanizm pod TBOK
TBOK to skrót od Testing Body of Knowledge i jest to oczekiwany od dawna koncept zebrania całej testerskiej wiedzy z sylabusów ISTQB w jedno miejsce.

Aplikacja ISTQB® TBOK będzie centralnym repozytorium treści dla produktów ISTQB®.  ISTQB® przygotowuje się do dostarczenia swojej merytoryki w postaci aplikacji internetowej, która ma być "łatwa w użyciu" (intuicyjna dla użytkowników) i "łatwa w administrowaniu". Wśród założeń znalazło się m.in. to, że powinna być zgodna z najnowszymi trendami i działać na najbardziej popularnych platformach, w tym również na urządzeniach mobilnych.

ISTQB® ogłosiło harmonogram przygotowania, więc możemy założyć, że pierwsze wersje pojawią się w 2023 roku.

Źródła:
https://www.facebook.com/istqborg/photos/a.661572780550726/7699368326771101/

To powinno Cię zainteresować