ISTQB®

Publikacje dotyczące certyfikacji ISTQB®

Vouchery na egzaminy zdalne i wakacyjna promocja

1106
Wiedza, szkolenia, ustawiczne kształcenie oraz rozwój stały się priorytetami nie tylko dla osób indywidualnych, ale również dla pracodawców. Wychodząc naprzeciw oczekiwań różnych grup naszych klientów, we współpracy z GASQ dodaliśmy do oferty vouchery na egzaminy.

Wycofanie sylabusów ISTQB® Zaawansowany Analityk Testów oraz Techniczny Analityk Testów

1576
Został już tylko miesiąc, aby "przesiąść" się na sylabusy z 2019 r., ale to dopiero początek zmian.

Radek Smilgin z akredytacją trenerską ISTQB® i SJSI

1489
Nasz trener szkoleń otrzymał przedłużenie ważności prawa do prowadzenia najważniejszych szkoleń z obszaru ISTQB®.

SJSI przedłuża akredytacje trenerskie ISTQB®

2174
Wielu trenerów ISTQB®, którym kończy się akredytacja, nie mogła w czasach pandemii prowadzić szkoleń. Powoduje to również, że nie są oni w stanie wypełnić wytycznych akredytacyjnych SJSI. Organizacja zdecydowała się wyjść im naprzeciw.

ISTQB® Agile Technical Tester - nowa certyfikacja już w ofercie

2359
Egzamin jest dostępny w języku angielskim, niemieckim i francuskim, w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

Nowe władze SJSI

2934
29 maja odbyły się wybory do władz SJSI.

ISTQB® Agile Test Leadership at Scale. Część pierwsza.

3075
ISTQB® wydało pierwszy inkrement sylabusa poziomu zaawansowanego (CTAL) Agile Test Leadership at Scale (ATLaS) w wersji 0.3. To pierwsza z sześciu planowanych części podręcznika CTAL-ATLaS. CTAL-ATLaS jest tzw. "zwinnym" modułem w ramach struktury certyfikacji ISTQB® Certified Tester i kolejnym krokiem rozwoju po ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) i ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT).

ISTQB® usuwa dodatki

2964
Add-On to w zamyśle ISTQB® uzupełnienie dla kursu podstawowego. Była to dodatkowa wiedza, która nie czyniła Cię jeszcze zaawansowanym testerem, ale pozwalała Ci osiągnąć pewną specjalizację. Teraz ISTQB® zmienia ten koncept.

Zdawalność egzaminu ISTQB® w 2020 r.

4421
SJSI na kanale YouTube podało aktualne dane na temat zdawalności egzaminów. Jest to o tyle ciekawe, że przez ostatnie lata dane te nie były dostępne.

Mobilny słownik ISTQB®

2609
Słownik terminów testowych ISTQB® jest dostępny na urządzeniach mobilnych z systemem Android