ISTQB® Specialist Level - Certified Tester Test Automation Strategy (CT-TAS). Recenzja

ISTQB® Specialist Level - Certified Tester Test Automation Strategy (CT-TAS). Recenzja
Recenzujemy nową certyfikację ISTQB® Poziomu Specjalisty.

Nowa certyfikacja jest rozszerzeniem na poziomie specjalistycznym. Oprócz certyfikacji CTAL-TAE, która uczy nas jak budować utrzymywalne projekty zgodnie z dobrymi praktykami, mamy możliwość poszerzenia wiedzy m.in. w zakresie planowania i definiowania strategii dla automatyzacji testów.

Informacja o nowej certyfikacji w wersji 1.0 pojawiła się w okolicach połowy czerwca. Pakiet " ISTQB® Specialist Level - Certified Tester Test Automation Strategy (CT-TAS) " zawiera program nauczania, przykładowy egzamin, strukturę egzaminu oraz wytyczne dotyczące akredytacji. CT-TAS v1.0 to nowa certyfikacja, która wymaga podejścia do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu. Program nauczania obejmuje między innymi 15 celów biznesowych kluczowych dla specjalistów ds. automatyzacji testów.

Co oznacza to wydanie certyfikacji ISTQB® Test Automation Strategy?

ISTQB® w 2016 roku opublikowało przełomowy program nauczania i odpowiedni certyfikat: Certified Tester Advanced Level Test Automation Engineer. Pomógł on zdefiniować systematyczne podejście do testowania architektury automatyzacji i udanych praktyk wdrażania w całej organizacji.

Nowy program CT-TAS to w rzeczywistości wydzielona część sylabusa CTAL-TAE, skupiająca się na planowaniu i tworzeniu strategii w projektach automatyzacji testów. Celem tego podziału jest rozdzielenie obu obszarów wiedzy. Obecnie w materiałach CTAL-TAE brakuje szerszego zakresu informacji na temat planowania i budowania strategii automatyzacji.

Podział ma na celu z jednej strony wyszkolenie inżynierów i menedżerów nadzorujących wdrażanie automatyzacji testów dla projektów w całej firmie. Z drugiej strony drugi zakres materiałów ma pomóc w bardziej technicznym zakresie wyjaśnić dobre praktyki budowania m.in. rozwiązań do automatyzacji testów.

Dwa programy, czyli: CT-TAS oraz CTAL-TAE są komplementarne i oferują kompleksową wiedzę z zakresu automatyzacji testów. Oczywiście zdobycie certyfikatu CTAL-TAE nie jest warunkiem wstępnym dla osób chcących zdobyć nową certyfikację.

Zmiany i aktualny zakres sylabusa CT-TAS v1.0

*)Agendę podajemy w oryginale, gdyż na ten moment nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia.

Rozdział 0 - Introduction

Wstępny rozdział skupia się nie tylko na opisie dokumentu, ale również na przeznaczeniu samego sylabusa. Zawiera on opis czynników istotnych podczas planowania i tworzenia strategii automatyzacji testów, pomijając jednak kwestie techniczne opisane w sylabusie CTAL-TAE. 

Położono tu nacisk na ścieżkę kariery dla testerów oraz inżynierów automatyzacji, wskazując na rozwój w kierunku analizy, np. jako Analityk Testów, Techniczny Analityk Testów czy Test Manager. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ zakres materiału skupia się na aspektach dotyczących m.in. samej analizy potrzebnej do zaplanowania projektów automatyzacji testów czy też aspektach zarządzania np. zespołem automatyków. Taki podział tworzy dwie odrębne role: technicznego automatyka testów oraz analityka strategii automatyzacji.

W tej części opisano również cele biznesowe, które można osiągnąć dzięki wiedzy zdobytej na podstawie tego sylabusa.

Rozdział 1 - Introduction and Objectives for Test Automation Strategy

Pierwszy rozdział omawia czynniki sukcesu dla strategii automatyzacji testów, skupiając się na zadaniach i celach w tym kontekście. Ważnym aspektem opisanym w dalszych częściach rozdziału jest identyfikacja technicznych czynników sukcesu projektu. Przedstawiono tutaj również jak ważne jest podsumowanie kryteriów inwestycji w celu wyboru kandydata na projekt automatyzacji testów.

W przeciwieństwie do sylabusa inżynierii automatyzacji testów, nacisk położono na analizę potrzeb, czynników wpływających na sukces oraz wybór odpowiedniego kandydata na projekt. W sylabusie CTAL-TAE w tej części materiałów skupiono się już na technicznych aspektach automatyzacji, m.in. w cyklu życia i na budowaniu automatyzacji w różnych cyklach developmentu. Zakres dotyczący czynników sukcesu został wyodrębniony z sylabusa CTAL-TAE i dotyczy teraz nie globalnie automatyzacji, a projektu automatyzacji testów.

Czas przeznaczony na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 45 minut.

Rozdział 2 - Test Automation Resources

W sylabusie CTAL-TAE skupiono się na przygotowaniu automatyzacji testów, a szczególnie na ewaluacji i wyborze narzędzia. Ważnymi aspektami są testowalność projektu oraz możliwość automatyzacji na wielu środowiskach. Natomiast w sylabusie CT-TAS poruszono kwestie kosztów i ryzyka związanego z TAS, a także porównanie alternatywnych rozwiązań pod kątem kosztów.

Jeżeli mowa o narzędziach, to omawiane są kwestie modeli licencji w kontekście narzędzia automatyzacji testów. Omówiono tutaj również pod kątem zarządzania o tematach związanych z rolami oraz poziomem odpowiedzialności wewnątrz automatyzacji testów.

Czas na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 60 minut.

Rozdział 3 - Preparing for Test Automation

Jest to rozdział kompletnie odmienny od sylabusa CTAL-TAE, a jednak mający w swej podstawie pewne zależności. W inżynierii automatyzacji skupiamy się na potrzebach infrastruktury, warstwach architektury, czy (w v2.0 sylabusa) również na wdrażeniu różnych podejść, dobrych praktyk oraz wzorców w automatyzacji testów. Natomiast w Sylabusie CT-TAS skupiamy się także na warstwach, ale w kontekście planowania oraz budowania strategii.

W tej części poruszono następujące zagadnienia:

 • różnice w dystrybucji automatyzacji i wyborze podejścia do automatyzacji pomiędzy różnymi poziomami testów. Również ważne jest zademonstrowanie sposobów na implementację podejścia „shift left” oraz „shift right” w celu optymalizacji dystrybucji automatyzacji
 • strategie w różnych modelach życia po stronie developmentu. Pojawiło się wyjaśnienie, jak projekty automatyzacji mają się do różnych podejść jak m.in.: „Agile” czy „DevOps”
 • identyfikacja kryteriów dopasowania testów do automatyzacji, wyzwań, które można rozwiązać tylko w kontekście automatyzacji oraz kondycji testów, które są trudne w automatyzacji

Czas na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 225 minut.

Rozdział 4 - Organizational Deployment and Release Strategies for Test Automation

W tym rozdziale pojawia się podział, w którym w trzech głównych punktach omawiane są elementy związane z planowaniem TAS, budowaniem strategii wdrożenia automatyzacji oraz wymaganiami związanymi ze środowiskiem.

Identyfikujemy tutaj zarówno sposoby, w jakich automatyzacja wspiera szybsze dostarczanie oprogramowania, ale również inne m.in.:

 • sposób w jaki automatyzacja wspiera weryfikację defektów występujących w oprogramowaniu
 • strategię developmentu automatyzacji testów
 • podejście do migracji ryzyk podczas wdrażania automatyzacji
 • komponenty wymagane dla środowiska automatyzacji testów
 • wymagania oraz komponenty dla infrastruktury automatyzacji testów
 • wymagania względem danych oraz interfejsu samej automatyzacji

Identyfikacja tych wszystkich elementów w kontekście planowania procesu oraz budowania strategii jest częścią, która jest tutaj unikalna i została wyciągnięta z sylabusa inżyniera oraz inżynierii automatyzacji testów. Natomiast w sylabusie CTAL-TAE znalazła się przestrzeń na omówienie w tym dziale kwestii związanych z przenaszalnością automatyzacji testów oraz utrzymywalnością w bardziej technicznym aspekcie.

Czas na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 135 minut.

Rozdział 5 - Test Automation Impact Analysis

W tej części sylabusa ponownie widzimy rozłam obu ich wersji. W sylabusie v2.0 inżynierii automatyzacji testów skupiono się na technicznych aspektach architektury. Ważnym elementem jest zarządzanie konfiguracją automatyzacji oraz wytłumaczenie zależności dla infrastruktury API. Z kolei w omawianym nowym sylabusie CT-TAS pojawiają się elementy wyjęte z sylabusa CTAL-TAE dotyczące:

 • inwestycji w konfigurację oraz utrzymanie automatyzacji testów
 • metryk dla automatyzacji testów
 • rozszerzenia kwestii przesłanek ku automatyzacji na poziomie organizacji
 • analizy charakterystyk projektu w celu wskazania optymalnej implementacji wymagań dla automatyzacji testów
 • raportowania w automatyzacji testów w celu umożliwienia podjęcia decyzji

Czas na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 150 minut.

Rozdział 6 - Implementation and Improvement Strategies for Testing Automation

Ostatnia część nowego sylabusa strategii automatyzacji testów nakierowana jest na zrozumienie czynności, które trzeba podjąć podczas przenoszenia ich z testów manualnych do procesu ciągłych testów (procesu CI). Zostało to podzielone w podrozdziałach na dwie części:

 • czynniki oraz czynności związane z planowaniem w przeniesieniu z:
  • testów manualnych do testów automatycznych
  • testów automatycznych do procesu ciągłego testowania
 • omówienie czynników oraz czynności związanych z planowaniem w celu wprowadzenia praktyk wskazujących obszary które należy ulepszyć podczas przeniesienia do procesu ciągłych testów

Czas na przekazanie celów nauczania w Sylabusie v1.0 to 150 minut.

Podsumowanie

Czy warto wziąć udział w kursie i przystąpić do egzaminu? Jeżeli jesteś osobą głęboko analizującą procesy, może zarządzającą zespołem to ten zakres jest dla Ciebie. Polecamy lekturę sylabusa/kurs wszystkim, którzy rozpoczęli już automatyzację i napotkali problemy związane z planowaniem testów automatycznych. Materiał skierowany jest również do menedżerów i osób zarządzających zespołem w celu poszerzenia wiedzy na temat budowania strategii automatyzacji testów.

Inną kwestią jest podział materiału na dwie części. Większa część dotycząca planowania procesów automatyzacji została wyodrębniona i opisana w nowym sylabusie CT-TAS, który według ISTQB ma być nieodłączną częścią nowego sylabusa inżynierii automatyzacji testów.

Czy to dobre posunięcie? Niekoniecznie, ponieważ podchodząc tylko do egzaminu CTAL-TAE, tracimy dostęp do wiedzy związanej z planowaniem. Osoba zajmująca się inżynierią automatyzacji może poczuć się zagubiona z powodu braku informacji na temat mierzenia postępów projektu czy wyboru odpowiedniego podejścia do testów. Warto zauważyć, że w sylabusie CTAL-TAE, w przeciwieństwie do nowego sylabusa dotyczącego strategii, opisano podejścia takie jak "Agile" czy "DevOps". 

Jednak podział tematyki na "Inżynierię automatyzacji" (bardziej techniczną) i "Strategię automatyzacji testów" (bardziej analityczną) może pomóc w doborze odpowiedniego zakresu wiedzy w zależności od specjalizacji. Widoczny jest również podział ról w procesie automatyzacji na: technicznego automatyka testów oraz analityka strategii automatyzacji testów.

Wiemy, jak ważne dla ISTQB® są zasady dobrych praktyk, metryki czy zachowanie spójności. Dlatego też mogło to wpłynąć na chęć uspójnienia informacji i oddzielenia aspektów technicznych od kwestii związanych z zarządzaniem i planowaniem automatyzacji.

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować