Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
Automotive Software Tester

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
angielski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego testowania oprogramowania stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym. Uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę testowania oprogramowania w branży, nabędą wiedzę na temat standardów i regulacji,a także umiejętność prowadzenia testów bezpieczeństwa i niezawodności. 

Szkolenie stanowi także przygotowanie do  egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Automotive Software Tester.

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. 

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:

 • Podstawowe pojęcia i terminologię związaną z oprogramowaniem motoryzacyjnym oraz specyfiką testowania w tym obszarze
 • Standardy i normy obowiązujące w branży motoryzacyjnej, takie jak ISO 26262 (funkcjonalne bezpieczeństwo) i Automotive SPICE (ocena procesów)
 • Procesy i cykle życia rozwoju oprogramowania motoryzacyjnego
 • Rodzaje testów stosowanych w oprogramowaniu motoryzacyjnym, takie jak testy jednostkowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne oraz testy wbudowanego oprogramowania
 • Specyficzne wyzwania związane z testowaniem oprogramowania motoryzacyjnego, w tym testowanie czasu rzeczywistego, integracji sprzętowo-programowej i testowanie w warunkach skrajnych.

Uczestnik szkolenia potrafi:

 • Projektować i przeprowadzać testy oprogramowania motoryzacyjnego, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania i normy branżowe
 • Tworzyć i utrzymywać przypadki testowe oraz skrypty testowe, które uwzględniają specyfikę oprogramowania motoryzacyjnego
 • Analizować i raportować wyniki testów, identyfikując i dokumentując błędy oraz proponując poprawki zgodne z wymaganiami branży motoryzacyjnej
 • Automatyzować testy, wykorzystując odpowiednie narzędzia i technologie do automatyzacji testów w kontekście oprogramowania motoryzacyjnego
 • Przeprowadzać testy na poziomie integracji sprzętowo-programowej, weryfikując poprawność działania systemów w rzeczywistych warunkach operacyjnych
 • Zarządzać danymi testowymi, w tym tworzyć, manipulować i zabezpieczać dane testowe w sposób zgodny z wymogami branży motoryzacyjnej.

Uczestnik szkolenia wykazuje:

 • Postawę odpowiedzialności i skrupulatności, zdając sobie sprawę z wysokiej odpowiedzialności związanej z testowaniem systemów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów
 • Otwartość na ciągłe uczenie się i rozwój, śledząc najnowsze trendy, technologie i normy w branży motoryzacyjnej oraz w testowaniu oprogramowania
 • Działa etycznie i odpowiedzialnie, dbając o to, aby testowane systemy były zgodne z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi oraz spełniały wymogi bezpieczeństwa
 • Promuje jakość i niezawodność oprogramowania motoryzacyjnego, dążąc do minimalizacji ryzyka błędów 

 

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do testowania oprogramowania w przemyśle motoryzacyjnym
   
  • Rozbieżne cele projektu wytwarzania oprogramowania i jednocześnie rosnąca złożoność produktu
  • Aspekty projektu rozwoju oprogramowania, na które mają wpływ standardy w przemyśle motoryzacyjnym
  • Sześć ogólnych faz cyklu życia systemu w przemyśle motoryzacyjnym
  • Wkład testera w proces wdrożenia produktu przemysłu motoryzacyjnego
    
 2. Standardy testowania systemów elektrycznych i elektronicznych w przemyśle motoryzacyjnym
  • Standard SPICE dla przemysłu motoryzacyjnego (ASPICE)
  • Standard ISO 26262
  • Standard AUTOSAR
  • Porównanie powyższych standardów
    
 3. Testowanie w środowiskach wirtualnych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
   
  • Ogólnie o środowiskach testowych w przemyśle motoryzacyjnym
  • Testy w środowiskach wykorzystujących pętle sprzężenia zwrotnego
    
 4. Techniki testów specyficzne dla przemysłu motoryzacyjnego
   
  • Techniki testów statycznych
  • Techniki testów dynamicznych
    
 5. Zakończenie - jak dobrze przygotować się do egzaminu Automotive Software Tester
   
 6. Pytania kontrolne - quiz

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla testerów z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Przydatne będzie również analitykom testów, kierownikom projektów oraz inżynierom.

By przystąpić do egzaminu ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester wymagana jest wcześniejsza certyfikacja na poziomie podstawowym.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 


 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

Dla Uczestnika

 •     nabycie umiejętności dostosowania technik testowych do konkretnych wymagań projektu motoryzacyjnego
 •     nabycie umiejętności pracy w zgodzie z normami Automotive SPICE, ISO 26262, AUTOSTAR
 •     nabycie umiejętności stosowania wirtualnych metod testowych (HiL, SiL, MiL ) w środowiskach testowych
 •     zrozumienie wkładu testera w proces wdrażania produktu przemysłu motoryzacyjnego
 •     przygotowanie do certyfikacji.

Dla Organizacji

 •     prowadzenie testów zgodnie z branżowymi standardami
 •     wzrost jakości prowadzonych testów
 •     redukcja liczby błędów w procesie testowania.
   

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png