Nowy egzamin ISTQB® Advanced Level: Agile Test Leadership at Scale

Nowy egzamin ISTQB® Advanced Level: Agile Test Leadership at Scale
CTAL-ATLaS jest modułem "Agile" w ramach schematu certyfikacji ISTQB® Certified Tester i kolejnym krokiem po ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) i ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT). Koncentruje się na organizacji i zarządzaniu testowaniem w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania.

istqb-atlas.pngATLaS v1.0 jest produktem o minimalnej wartości użytkowej (MVP) - najmniejszym produktem, którego celem jest sprawdzenie, czy certyfikacja wzbudza zainteresowanie i przynosi rzeczywistą wartość. Materiały obejmują jeden dzień szkoleniowy. Dla wersji 2.0 będzie udostępniony nowy egzamin i konieczne będzie zdawanie uzupełnienia, aby mieć pełen certyfikat.

 

Możesz teraz uzyskać certyfikat Agile Test Leadership at Scale, obejmujący trzy iteracje, które zostały opublikowane w zeszłym roku. MVP jest obecnie dostępny w następujących krajach:

  •     Dania
  •     Norwegia
  •     Sri Lanka
  •     Szwajcaria
Źródła:
https://www.facebook.com/SjsiOrg/photos/a.539403516080554/5192773940743465/
https://www.istqb.org/certifications/agile-test-leadership-at-scale#certification-info

To powinno Cię zainteresować