Egzaminy online zaakceptowane na stałe w ISTQB®

Egzaminy online zaakceptowane na stałe w ISTQB®
Zgromadzenie Ogólne ISTQB®, które odbyło się 13 maja 2022 roku w Dublinie, głosowało nad dopuszczeniem zdalnego przeprowadzania egzaminów jako stałej opcji dla wszystkich kandydatów przystępujących do egzaminów certyfikacyjnych, które są częścią programu ISTQB® Certified Tester.

ISTQB® przyspieszyło wprowadzenie zdalnych egzaminów podczas pandemii Covid-19. Surowe kryteria zostały ustalone zarówno dla platform zdalnych, jak i dostawców egzaminów, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność egzaminów. Kierownictwo ISTQB® ściśle monitorowało wyniki i opinie rynku. Zdalne egzaminy stały się powszechnie akceptowane w całej branży certyfikacyjnej oraz w ekosystemie ISTQB®. Elastyczność, wygoda, łatwość dostępu i użytkowania, jaką oferują zdalne egzaminy, zostały pozytywnie przyjęte na całym świecie.

Olivier Denoo, Prezes ISTQB® stwierdził:

Pandemia Covid przyspieszyła zmiany w różnych branżach, w tym w sektorze egzaminacyjnym i szkoleniowym. Zdalne egzaminy oraz akredytowane szkolenia online/wirtualne sprawiły, że program ISTQB® Certified Tester stał się jeszcze bardziej dostępny dla ludzi na całym świecie. Platformy zdalnego egzaminowania stają się coraz bardziej zaawansowane i obejmują wysokiej jakości środki bezpieczeństwa. Cieszę się, że Zgromadzenie Ogólne zgodziło się na stałe włączyć zdalne egzaminy jako opcję na ich dostarczanie

Egzaminy papierowe i inne opcje zdawania online, w tym przez autoryzowane centra egzaminacyjne, są również dostępne dla kandydatów, akredytowanych dostawców szkoleń i organizacji, które wymagają egzaminów ISTQB®. W celu uzyskania informacji o wymaganiach technicznych, szczegółach harmonogramu oraz innych informacji zapraszamy do kontaktu >>

Źródła:
https://www.istqb.org/news/posts/remote-proctor-exams-now-a-permanent-delivery-option-for-the-istqb-certified-tester-scheme

To powinno Cię zainteresować