#test-automation-engineer

Cele automatyzacji testowania. Teoria

826
Czym jest i co obejmuje testowanie automatyczne? Jakie są jego wady i zalety?