Sylabus ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testów – polska wersja poprawiona

Sylabus ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testów – polska wersja poprawiona
SJSI poinformowało o dokonaniu gruntownego przeglądu polskiego tłumaczenia sylabusa ISTQB® TAE.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w sylabusie w efekcie przeglądu?

  • Dostosowano terminologię do aktualnie obowiązujących terminów pochodzących ze Słownika terminów testowych ISTQB®.
  • Dokonano korekty tłumaczeń kluczowych pojęć związanych z automatyzacją testów oraz innych terminów, których tłumaczenie w obrębie dokumentu było niespójne.
  • W wielu miejscach sylabusa dodano terminy w języku angielskim, ujmując je w nawiasach obok polskiego tłumaczenia terminu, co ma sprzyjać zrozumieniu omawianych zagadnień.
  • Zaktualizowano indeks, co ułatwi wyszukiwanie kluczowych, poprawnie sformułowanych terminów w obrębie całego sylabusa.

W procesie przeglądu wzięte zostały także pod uwagę sugestie zgłaszane przez uczestników szkoleń, dzięki czemu znacznie podniesiono jakość tłumaczenia sylabusa. Trudne i niejednoznacznie interpretowane zagadnienie dotyczące poziomów inwazyjności przy korzystaniu z różnego typu interfejsów oprogramowania zostało opatrzone komentarzem autora Amina Borna.

Razem z sylabusem TAE, dokonano także przeglądu jego egzaminu przykładowego oraz arkusza pytań i odpowiedzi.

Nad przeglądem sylabusa pracował zespół w składzie: Monika Petri-Starego (kierownik zespołu), Adam Ścierski, Adam Roman, Damian Brzęczek, Grzegorz Holak. Wykonanie grafik: Monika Krzysztanowicz. Redakcja tekstu i korekta tłumaczenia: Monika Petri-Starego.

Sylabus Certyfikowany Tester ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testów można znaleźć tutaj.

Przykładowy egzamin TAE – pytania do pobrania tutaj.

Przykładowy egzamin TAE – odpowiedzi dostępny jest tutaj.

To powinno Cię zainteresować