#tester-automatyczny

Czy automatyzacja to testowanie?

1677
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Tester "manualny"

6766
W powszechnym rozumieniu "tester manualny" to osoba, która wykonuje przypadki testowe. Choć określenie to szeroko się rozpowszechniło, to jednak nie odzwierciedla roli testera.