#testing

ISTQB Testowanie akceptacyjne. Certyfikacja

Niedawno opublikowany sylabus testowania akceptacyjnego od ISTQB to zbiór wielu praktyk stosowanych w tym obszarze, pokazanych z perspektywy analityka biznesowego, a nie testera.

Konferencja "No BS about testing. Thinking Driven Testing". Zapowiedź

10 października 2019 w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja konferencji, poświęcona testowaniu jako zagadnieniu, ale także wskazaniu istoty testowania, jaką jest myślenie testera i jego efektywność.