#testowanie-bezpieczeństwa

Testowanie stron WWW

35696
Testowanie stron oraz aplikacji internetowych w wielu obszarach podlega weryfikacji, ale nie tylko to stanowi o jego specyfice. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm podstawowym zagadnieniom, czyli funkcjonalnemu oraz użytecznościowemu testowaniu aplikacji.

Testowanie bezpieczeństwa. Teoria

1185
Weryfikacja bezpieczeństwa jest ważnym i bardzo szerokim pojęciem w procesie sprawdzania jakości oprogramowania.