#testowanie-brzegów

Brzegi w testowaniu oprogramowania

Analiza wartości brzegowych oraz samo pojęcie brzegu to elementy testowania, z którymi na ogół spotyka się każdy tester podczas swojej pracy zawodowej. O własnościach brzegów zbiorów w kontekście testowania pisze Marek Żukowicz.

O pewnych problemach analizy wartości brzegowych

Klasa równoważności w testowaniu jest to zbiór danych o podobnym sposobie przetwarzania w oprogramowaniu dla konkretnej funkcjonalności, używanych do przeprowadzenia testu. Wykonanie testu z użyciem kilku elementów zbioru (ISTQB proponuje jedną wartość na klasę), powoduje uznanie całej klasy za poprawną i zwalnia osobę testującą od testowania wszystkich elementów w np. 100-elementowym zbiorze.