Automatyzacja testowania

TestComplete od podstaw

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

TestComplete jest zautomatyzowanym środowiskiem testowym dla wszelkiego typu aplikacji. Narzędzie jest zorientowane zarówno na testy funkcjonalne, jak i jednostkowe. Zapewnia doskonałe wsparcie dla testów regresji oraz obsługuje wiele innych rodzajów testów, jak np. data-driven testing.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają lub niedawno rozpoczęły pracę z narzędziem TestComplete i chcą szybko opanować podstawowe oraz bardziej zaawansowane techniki pracy z nim. Szkolenie ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób najważniejsze funkcjonalności tego zaawansowanego narzędzia poprzez jasne i czytelne przykłady.

Zakres tematyczny

 • Czym jest Test Complete
  • Omówienie interfejsu użytkownika
   • panele, menu, toolbar
   • ustawienia
 • Test Object Model - struktura obiektów
  • Przeglądarka obiektów
  • Mapowanie obiektów
 • Testowanie z Test Complete
  • Nagrywanie i uruchamianie testu
  • Korzystanie z dziennika logów
   • przeglądanie
   • eksport, archiwizowanie
   • tworzenie raportów
  • Punkty kontrolne
  • Parametryzacja
  • Tworzenie zmiennych
  • Wizualizator testu
 • Debugowanie w Test Complete
 • Przechwytywanie i obsługa zdarzeń
 • Wybrane typy testów
  • Funkcjonalne
  • Data-Driven
  • Regresji
 • Praca z obiektami i kontrolkami
  • Typowe zadania
  • Symulacja działań użytkownika
  • Praca ze standardowymi kontrolkami

Przed szkoleniem

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem komputerów, na których wykonywane są ćwiczenia praktyczne. Teoria to około 30% całego szkolenia, większość stanowią ćwiczenia związane z omawianym zagadnieniem.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „TestComplete od podstaw”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Korzyści po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili w płynny sposób korzystać z najważniejszych funkcjonalności TestComplete podczas swojej codziennej pracy. Każdy z uczestników pozna dokładnie interfejs narzędzia i nauczy się efektywnie wykorzystywać jego funkcje. Nauczy się tworzenia i zarządzania projektami testów oraz dowie się, jak pracować wydajniej w pracy zespołowej. Będzie potrafił stworzyć różne typy testów od funkcjonalnych poprzez Data-Driven do manualnych.

Przede wszystkim uczestnicy będą potrafili:

 • Tworzyć od podstaw zaawansowane testy
 • Wykorzystywać wbudowany rekorder do nagrywania elastycznych testów
 • Przekazywać parametry i wykorzystywać zmienne w swoich testach
 • Stosować odpowiednie punkty kontrolne
 • Efektywnie korzystać z raportów
 • Odpowiednio wykorzystywać funkcje debugowania
 • Przechwytywać i obsługiwać podstawowe zdarzenia w aplikacji testowanej
 • Zbudować testy w oparciu o Data-Driven
 • Wydajnie testować aplikacje internetowe

Trenerzy