Praktyka testowania

Testowanie bezpieczeństwa

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia dotyczące testowania bezpieczeństwa aplikacji oraz dla osób chcących wykorzystać tę wiedzę podczas swojej pracy.

W trakcie szkolenia pojawi się dużo ćwiczeń i przykładów defektów bezpieczeństwa, opracowanych na podstawie doświadczenia autora podczas testowania bezpieczeństwa aplikacji. Omówione zostaną przydatne narzędzia wykorzystywane podczas testów wraz z ich niedoskonałościami i ograniczeniami. Słuchacze poznają standardy związane z testowaniem i określaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji.

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie
  • Trendy
  • Jak / kiedy / dlaczego testować bezpieczeństwo
  • Struktura zestawu testów
  • Realia testów bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo a wymagania
  • Funkcjonalne
  • Niefunkcjonalne
  • Modelowanie zagrożeń
 • Przegląd standardów
  • OWASP ASVS
  • OWASP TOP 10
  • OWASP Testing Guide
 • Przydatne narzędzia
  • OWASP ZAP
  • OWASP DirBuster
 • Typowe błędy
  • Walidacja danych
  • Błędy w logice biznesowej
  • Uwierzytelnianie / autoryzacja
  • XSS, SQL Injection
 • Testy
 • Budowanie przypadków testowych
 • Automatyzacja – czy to możliwe?
 • Raportowanie

Jak się przygotować

Wskazane doświadczenie testowaniu lub tworzeniu aplikacji. Mile widziana podstawowa wiedza w zakresie protokołu HTTP.

Metody nauczania

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Szkolenie prowadzi trener posiadający kilkuletnie doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa aplikacji.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie bezpieczeństwa”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Korzyści

Szkolenie poszerzy wiedzę uczestników o podstawowe aspekty dotyczące testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz pozwoli na budowanie przypadków testowych związanych z bezpieczeństwem badanych aplikacji.

Trenerzy