Warsztaty dedykowane

Nowość

Generatywne AI w służbie testera

0.5 dni (0.5 x 8 h)
16:00 - 20:00
polski
polski

Cel nauczania

"AI zabierze mi pracę!" – Przypadkowy tester w 2022 roku, kiedy dowiedział się o możliwościach ChatGPT.

Idea sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ma swoje korzenie w pracach Alana Turinga z lat 50. XX wieku. Ponad siedemdziesiąt lat później łatwy dostęp do narzędzi opartych na AI wywołał gorącą dyskusję, napędzaną mieszaniną emocji: ekscytacją związaną z nowymi możliwościami oraz obawami o zastąpienie ludzi przez maszyny.

Czy powszechny dostęp do generatywnej sztucznej inteligencji zmienia nasze podstawowe zadanie jako testerów?

Ten półdniowy, interaktywny warsztat ma na celu odpowiedź na to pytanie, badając możliwości i implikacje wykorzystania generatywnej AI w tworzeniu oprogramowania. Zaczniemy od pogłębienia naszej wiedzy na temat tego, czym jest generatywna AI, jak działa i jakie ma ograniczenia. Następnie przejdziemy do praktycznych ćwiczeń skoncentrowanych na inżynierii promptów i tym, jak te umiejętności mogą być stosowane w naszej codziennej pracy jako testerów.


 

Zakres tematyczny

Część 1: Wprowadzenie do Generatywnej Sztucznej Inteligencji

 • Terminologia:
  Omówienie kluczowych pojęć związanych z GenAI;
 • Pod maską GenAI:
  Poznanie architektury i sposobu działania modeli generatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli językowych;
 • Ograniczenia GenAI: 
  Przestawienie ograniczeń i wyzwań związanych z wykorzystaniem GenAI, takich jak: brak transparentności, bias danych, problemy etyczne.

Część 2: Inżynieria promptów

 • Czym jest inżynieria promptów? 
  Wprowadzenie do koncepcji inżynierii promptów i jej znaczenia w kontekście GenAI;
 • Techniki inżynierii promptów: 
  Poznanie różnych technik tworzenia skutecznych promptów;
 • Inżynieria promptów dla testerów: 
  Skupienie się na specyficznych potrzebach testerów oprogramowania i omówienie technik tworzenia promptów do generowania przypadków testowych, danych testowych, dokumentacji itp.;
 • Ćwiczenia: 
  Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poznane techniki inżynierii promptów na realnych przykładach z zakresu testowania oprogramowania

Część 3: Zastosowania GenAI w pracy testera

 • Wsparcie kreatywności: 
  Wykorzystanie GenAIdo generowania pomysłów na testy, tworzenia person testujących, pisania scenariuszy testowych i innych zadań wymagającycg kreatywności;
 • Automatyzacja pracy: 
  Zautomatyzowanie powtarzalnych zadań testowych, takich jak generowanie dokumentacji, przypadków testowych i danych testowych, za pomocą modeli językowych;
 • Generowanie kody: 
  Wykorzystanie GenAI do tworzenia skryptów automatyzujących testy, pisania kodu pomocniczego i innych zadań programistycznych;
 • Studia przypadków: 
  Prezentacja realnych przykładów wykorzystania GenAI w projektach testowania oprogramowania;
 • Ćwiczenia: 
  Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z bardziej rozbudowanym zadaniem wymagającym wykorzystania i łączenia wielu technik inżynierii promptów;
 • Przyszłość: 
  Otwarta dyskusja na temat możliwości i wyzwań związanych z przyszłością rozwoju i wykorzystania GenAI w testowaniu oprogramowania.

Metody nauczania

Warsztat będzie składał się z serii prezentacji i ćwiczeń praktycznych. Poprzez interaktywną współpracę, stopniowo zbudujemy podstawową bazę wiedzy i umiejętności niezbędnych dla testerów w świecie, w którym narzędzia generatywnej AI stają się coraz bardziej powszechne.

Korzyści

 • Zrozumienie generatywnej sztucznej inteligencji: Uczestnicy wyjdą z podstawowym zrozumieniem, czym jest generatywna sztuczna inteligencja, jak działa i dlaczego jest istotna w świecie testowania.
 • Praktyczne zastosowanie: Uczestnicy poznają techniki pracy z generative AI, w tym inżynierię promptów, umożliwiające włączenie generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Bard lub Midjurney, do swoich praktyk testowych.

Trenerzy