#dokumentacja

Testy akceptacyjne wg ustawy

1179
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, została ponownie poprawiona w marcu 2021. Można w niej znaleźć ciekawe opisy i wyczytać z nich zrozumienie ustawodawcy dla testowania akceptacyjnego.

Przegląd testerskiego Internetu 2021.04.21

869
O jakości ostatnio pisze się jakoś bardziej na wesoło. Oto co ciekawego znaleźliśmy w globalnej sieci.